بست های خالیAll vacancies

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۵:۲۵

Kabul

Background image

Position Title: Project Director

Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Management, Program
Employment Type: Full Time
Salary: NTA Grade A
Vacancy Number: IDLG-DMM-CIP-001
No. Of Jobs: 1
Organization: Independent Directorate of Local Governance, Deputy Ministry of Municipalities, Cities Investment
Years of . . .
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۱:۳۷

IDLG/KABUL

Background image

اعلان بست شاروالی مزار شریف ولایت بلخ

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح  و ایجاد اداره سالم ، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل . . .

OpenShow all

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۵:۲۵

Kabul

Background image

Position Title: Project Director

. . .
Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Management, Program
Employment Type: Full Time
Salary: NTA Grade A
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۱:۳۷

IDLG/KABUL

Background image

اعلان بست شاروالی مزار شریف ولایت بلخ

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح  و ایجاد اداره سالم ، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۹:۳۱
Background image

Position Title: HR Officer

. . .
Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Human Resources
Employment Type: Full Time
Salary: as per the Policy