منوی اطلاعیه

TendersAll tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳۱ - ۱۰:۵۹ خوست شاروالی
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی فعال سازی نیتورک تعمیر اداری شاروالی خوست

عنوان: اعلان دعوت به داوطلبی فعال سازی نیتورک تعمیر اداری شاروالی خوست

تاریخ آغاز ۲۳-حمل -۱۳۹۹

تاریخ ختم ۲۱- ثور - ۱۳۹۹

تاریخ جلسه داوطلبی: ساعت ۱۰ قبل از ظهر ۲۲-ثور - ۱۳۹۹ شاروالی خوست

جهت معلومات مزید به لینک اتی مراجعه نماید 

RecentShow all

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳۱ - ۱۰:۵۹ خوست شاروالی
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی فعال سازی نیتورک تعمیر اداری شاروالی خوست

عنوان: اعلان دعوت به داوطلبی فعال سازی نیتورک تعمیر اداری شاروالی خوست

تاریخ آغاز ۲۳-حمل -۱۳۹۹

تاریخ ختم ۲۱- ثور - ۱۳۹۹

تاریخ جلسه داوطلبی: ساعت ۱۰ قبل از ظهر ۲۲-ثور - ۱۳۹۹ شاروالی . . .