کمیسیون نظم و توسعه شهری در شهر محمودراقی ایجاد گردید

Waseel_Yousufzai
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۲:۵۷
kapisa

کمیسیون نظم و توسعه شهری تحت ریاست محترم عبداللطیف مراد والی ولایت کاپیسا، با معاونیت شاروال محمودراقی و عضویت 21 تن از رؤسای ادارات دولتی بشمول شورای ولایتی، قومندانی امنیه، مستوفیت، جامعه مدنی، اتحادیه اصناف و معاون بورد مشورتی قبل از ظهر روز دو شنبه ۲۲ میزان سال۱۳۹۸ در سالن کنفرانس مقام ولایت تشکیل یافت.
در آغاز آیاتی چند از کلام الهی تلاوت گردید و سپس عزیزالرحمن افضلی الکوزی شاروال محمودراقی در مورد اهداف تشکیل کمیسیون نظم و توسعه شهری در مطابقت با رهنمود واصله از جانب معینیت محترم شاروالیها- اداره ارگان های محلی معلومات داده اذهان داشت که: کمیسیون نظم و توسعه شهری بر مبنای احکام مواد 37 الی 44 قانون شاروالی ها در مورد همکاری شاروالی با ادارات ذیربط و سکتور خصوصی و همچنان هدایت جلالتمآب رئیس جمهور کشور در سومین کنفرانس ملی شاروالان ایجاد، و روی اهداف چون، ایجاد تقویت و نظام مند سازی هماهنگی بین شاروالی و سایر ادارات در قلمرو شهر، حصول اطمینان از عملکرد منطبق با پلان های شهری و شریک سازی زیر بناهای شهری و جلوگیری از تخریبات و ضایعات ناشی از عملکردهای پراگنده ادارات، تشکیل گردیده است.
همچنان موصوف بیان داشت که با ایجاد و هماهنگی این کمیسیون منبعد در ساحه شهر تمامی امورات کاری مرتبط میان ادارات با هماهنگی صورت گرفته و به چالشها، راه حل معقول و مبتنی بر قانون و تصامیم جمعی جستجو خواهد گردید.

kapisa

محترم عبداللطیف مراد والی و رئیس کمیسیون نظم و توسعه شهری با ابراز خورسندی از ایجاد این کمیسیون بیان داشت که کاپیسا بیشتر از هرجایی دیگر نیاز به توسعه و ایجاد زیر بناهای شهری دارد.

در ادامه رهنمود کمیسیون توسط حبیب الله صافی مدیر حکومتداری شهری شاروالی محمودراقی پیشکش گردید

همچنان محترم عزیزالرحمن تواب معاون مقام ولایت طبق رهنمود کمیته های کمیسیون را نیز ایجاد، و اعضا و رهبری کمیته ها را متوجه مسولیت های شان نمود.
این کمیسیون طبق رهنمود طور ماهوار جلسات خویش را تحت ریاست والی ولایت دایر می نماید.

ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالیها از تطبیق رهنمود کمیسیون نظم و توسعه شهری نظارت خواهد کرد.

kapisa