تهداب گذاری پارک تعریحی از سوی شاروالی ایبک

Waseel_Yousufzai
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۶:۴۸
شاروالی ایبک

به هزینه حدود(13) ملیون افغانی سنگ تهداب پارک تفریحی شاروالی ایبک واقع ماستر پلان شهری شمال شرق شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان به زمین گذاشته شد.

20 میزان 1398
در محفلیکه به همین مناسبت صبح امروز در صحن پارک متذکره راه اندازی شده بود در آن عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت، معاون آنمقام، شاروال شهر ایبک و تعداد از روسای ادا رات حضور داشتند.
والی ولایت هنگام تهداب گزاری این بنایی عام المنفعه ضمن عرض تبریکی به مردم ولایت سمنگان، ایجاد واعمار پارک را در شهر ایبک به ویژه در ساحه ماستر پلان یک ضروت مهم واساسی خوانده به شرکت ساختمانی (عمران امید) که مسئولیت اعمار پارک فوق الذکر را عهده دار میباشد، در راستای تطبیق با کیفیت این پروژه مردمی واستفاده از مواد با کیفیت مطابق به قرار داد هدایات لازم داده واز مسئولین ریاست شاروالی خواست که درحفظ و مراقت جدی از آن که یک پروژه حیاتی است نهایت دقیق باشند.
همچنان فیروزالدین "تگین" شار وال شهر ایبک نیز صحبت نموده ضمن عرض تبریکی از مردم خواست که طبق معمول با ریاست شاروالی همکاری نموده در حفظ و نگهداشت ومراقبت ازین پارک عامه که قرار است اعمار شود نهایت دقیق بوده دین ملی وشهر وندی خویش را ادا نمایند.
هزینه این پارک که به مساحت(10700) متر مربع زمین اعمار خواهد شد، حدود (13) ملیون افغانی میباشد که از بودجه شار والی ایبک پرداخته میشود، این پارک (500) متر دیوار احاطه داشته و(500) نوع گیا هان خوشبو ودر ختان زینتی نیزجهت سرسبزی آن در نظر گرفته شده است وامور ساختمانی آن توسط شرکت ساختمانی عمران امید به پیش برده میشود که تا شش ماه کاری کار تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد.

ایبکایبکایبک