پروژه خریداری لوازم فناوری معلوماتی (IT Equipment) برای برنامه ملی میثاق شهروندی

waseel_admin

Publish Date

Closing Date

عنوان: پروژه خریداری لوازم فناوری معلوماتی (IT Equipment)   برای برنامه ملی میثاق شهروندی

 تاریخ نشر: 20 میزان 1398

تاریخ ختم: 20 عقرب 1398

شماره دعوتنامه داوطلبی: AF-IDGL-94057-GO-RFB 

 جهت دریافت اعلان دعوت به دواطلبی به لینک آتی مراجعه نمائید

 

Documents

دعوت به داوطلبی بخش IT