دریم درجې ښاروالۍ

 

 

شمیره ولایت ښاروالی
1 ارزگان ترینکوت
2 ارزگان دهرورد
3 ارزگان گیزآب
4 بادغیس قلعه نو
5 بادغیس بالا مرغاب
6 بادغیس قادس
7 بامیان بامیان
8 بامیان یکاولنگ
9 بامیان پنجاب
10 بامیان ورس
11 بامیان کهمرد
12 بدخشان فیض آباد
13 بدخشان کشم
14 بدخشان ارگو
15 بدخشان درایم
16 بدخشان جرم
17 بدخشان شهدا
18 بدخشان اشکاشم
19 بدخشان یاوان
20 بدخشان بهارک
21 بدخشان تشکان
22 بدخشان یفتل پایین
23 بدخشان شغنان
24 بغلان بغلان مرکزی
25 بغلان نهرین
26 بغلان برکه
27 بغلان خوست
28 بغلان دهنه غوری
29 بغلان دوشی
30 بغلان خنجان
31 بغلان پلحصار
32 بغلان ده صلاح
33 بغلان تاله و برفک
34 بغلان اندرآب
35 بغلان بغلان صنعتی
36 بلخ خلم
37 بلخ دولت آباد
38 بلخ بلخ
39 بلخ شولگره
40 بلخ حیرتان
41 پروان چاریکار
42 پروان جبل السراج
43 پروان بگرام
44 پروان سیاه گرد غوربند
45 پروان سیدخیل
46 پکتیا گردیز
47 پکتیا زرمت
48 پکتیا سید کرم
49 پکتیا چمکنی
50 پکتیکا شرنه
51 پکتیکا ارگون
52 پکتیکا خیرکوت
53 پکتیکا یوسف خیل
54 پنجشیر بازارک
55 تخار دشت قلعه 
56 تخار چاب  آب
57 تخار فرخار
58 تخار چال
59 تخار درقد
60 تخار بنگی
61 تخار اشکمش
62 تخار ینگی قلعه
63 تخار خواجه غار
64 تخار خواجه بهاوالدین
65 تخار رستاق
66 تخار ورسج
67 تخار کلفگان
68 جوزجان شبرغان
69 جوزجان آقچه
70 جوزجان قرقین
71 جوزجان خواجه دوکوه
72 جوزجان درزآب
73 جوزجان فیض آباد
74 جوزجان خانقاه
75 جوزجان منگجیک
76 خوست نادرشاه کوت
77 خوست علیشیر
78 خوست اسماعیل خیل
79 خوست دوه مندی
80 خوست صبری
81 خوست جاجی میدان
82 خوست گربز
83 خوست تنی
84 دایکندی نیلی
85 دایکندی میرامور
86 دایکندی شهرستان
87 زابل قلات
88 سرپل سرپل
89 سرپل سانچارک
90 سرپل سوزمع قلعه
91 سرپل بلخاب
92 سرپل گوسفندی
93 سمنگان ایبک
94 سمنگان حضرت سلطان
95 سمنگان روی دو آب
96 سمنگان دره صوف بالا
97 سمنگان دره صوف پایین
98 غزنی جاغوری
99 غزنی مقر
100 غور فیروزکوه
101 غور لعل و سرجنگل
102 فاریاب میمنه
103 فاریاب المار
104 فاریاب قیصار
105 فاریاب خواجه سبز پوش
106 فاریاب شیرین تگاب
107 فاریاب دولت آباد
108 فاریاب قرغان
109 فاریاب قرمقول
110 فاریاب اندخوی
111 فاریاب بندر آقینه
112 فاریاب بلچراغ
113 فاریاب گرزیوان
114 فاریاب غورماچ
115 کابل میربچه کوت
116 کابل قره باغ
117 کابل شکردره
118 کابل سروبی
119 کاپیسا محمود راقی
120 کاپیسا حصه اول کوهستان
121 کاپیسا حصه دوم کوهستان
122 کاپیسا تگاب
123 کاپیسا نجراب
124 کاپیسا اله سای
125 کندز امام صاحب
126 کندز قلعه ذال
127 کندز علی آباد
128 کندز خان آباد
129 کندز دشت ارچی
130 کندز چهار دره
131 کندز شیرخان بندر
132 کندهار پنجوایی
133 کندهار سپین بولدک
134 کندهار ارغنداب
135 کندهار ژیری
136 کندهار دامان
137 کندهار خاک ریز
138 کندهار میوند
139 کنرها اسعدآباد
140 لغمان مهترلام
141 لغمان قرغه یی
142 لغمان علینگار
143 لغمان علیشینگ
144 لوگر پل علم
145 لوگر محمد آغه
146 لوگر برکی برک
147 لوگر خوشی
148 میدان وردک میدان شهر
149 میدان وردک جلریز
150 میدان وردک حصه اول بهسود
151 میدان وردک حصه دوم بهسود
152 ننگرهار وردات
153 ننگرهار خوگیانی
154 ننگرهار کامه
155 ننگرهار تورخم
156 ننگرهار غنی خیل
157 ننگرهار کوزکنر
158 ننگرهار اچین
159 ننگرهار سرخرود
160 ننگرهار لعل پور
161 ننگرهار بتی کوت
162 ننگرهار چپرهار
163 نورستان پارون

164

نیمروز خاشرود
165 نیمروز دلارام
166 هرات زنده جان
167 هرات کرخ
168 هرات ادرسکن
169 هرات غوریان
170 هرات پشتون زرغون
171 هرات شیندند
172 هرات اسلام قلعه
173 هرات گلران
174 هرات کشک رباط سنگی
175 هرات تورغندی
176 هرات کشک کهنه
177 هرات انجیل
178 هرات گذره
179 هرات اوبه
180 هرات کهسان
181 هرات فارسی
182 هلمند ناوه
183 هلمند خانشین
184 هلمند سنگین
185 هلمند گرمسیر
186 هلمند نهرسراج
187 هلمند نادعلی
188 هلمند نوزار