استراتیژی ګانې

په ښاروالیو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې استراتیژی د ۱۳۹۵ کال د لړم (عقرب) په میاشت کې جوړه او نهایی شوه او په ټولو ښاروالیو کې د عملی کیدو وړ ده، د نوموړې استراتیژی د ترلاسه کولو لپاره لاندې لینک ته مراجعه وکړي.

په ښاروالیو کې د فساد پر وړاندې د مبارزې استراتیژی