گالری رسانه

جلوگیری از شیوع ویروس کرونا

سخنان رئیس جمهور در دهمین نشست مجمع جهانی شهری

آشنایی با برنامه کارموندنی، اشتغال زایی - EZ-KAR

په ولسی تړون پروګرام کی د ښځو ونډه

افتتاح برنامه اشتغال زایی یا EZ-KAR در شهر جلال آباد

سخنان رئیس جمهور در رابطه به مشارکت فعال زنان کشور در برنامه ملی میثاق شهروندی

تجلیل از روز منع خشونت علیه زنان در معینیت شاروالیها

سخنان رئیس عمومی حکومتداری شهری در رابطه به منع خشونت علیه زنان

دښاریانو دخدماتو مرکز خوست ښاروالی

مرکز خدمات مراجعین شاروالی خوست

Citizens Cervices Center of khost Municipality

روش های ارائه شکایات به برنامه ملی میثاق شهروندی

روش های ارائه شکایات به برنامه ملی میثاق شهروندی

Complaints about the functions and activities of the CCAP

آغاز برنامه اشتغال زایی در هرات

په هرات کی د کارموندنی برنامه پیلی

Pagination