گالری رسانه

سخنان رئیس جمهور در رابطه به مشارکت فعال زنان کشور در برنامه ملی میثاق شهروندی

تجلیل از روز منع خشونت علیه زنان در معینیت شاروالیها

سخنان رئیس عمومی حکومتداری شهری در رابطه به منع خشونت علیه زنان

دښاریانو دخدماتو مرکز خوست ښاروالی

Citizens Cervices Center of khost Municipality

مرکز خدمات مراجعین شاروالی خوست

Complaints about the functions and activities of the CCAP

روش های ارائه شکایات به برنامه ملی میثاق شهروندی

روش های ارائه شکایات به برنامه ملی میثاق شهروندی

آغاز برنامه اشتغال زایی در هرات

په هرات کی د کارموندنی برنامه پیلی

Practical work of Ez_Kar programe in Herat

راځی جه وګورو ولسي ړتړون ملي پروګرام په څلورو ښارونو کې څه بدلون راوستی

Let’s see what is Changed with #Citizens Charter in 4 Cities

بیایید ببینیم که میثاق شهروندی در چهار شهر چه تغییرات را به میان آورده است

معرفی برنامه UN-Habitat

Pagination