برنامه آموزشی 3 روزه برای مسئولین حکومتداری شهری شاروالیها برگزار گردید

DMM
Wed, Apr 07 2021 3:12 PM
برنامه آموزشی 3 روزه برای مسئولین حکومتداری شهری شاروالیها برگزار گردید

برنامه آموزشی 3 روزه برای مسئولین حکومتداری شهری شاروالیها برگزار گردید

برنامه آموزشی ۳ روزه از تاریخ 15الی 17 حمل سال 1400 توسط ریاست عمومی حکومتداری شهری اداره ارگان های محلی با همکاری برنامه محترم AUSSP-UN-HABITAT (برنامه شهری مصئونیت و امنیت افغانستان) جهت ارتقاء ظرفیت مسئولین حکومتداری شهری 33 شاروالی ولایتی و 17 شاروالی ولسوالی با حضور محترم داکتر صبغت الله معین شاروالی ها، نماینده یو ان هبیتات، رئیس UN-HABITAT-AFGHANISTAN ، رئیس برنامه AUSSP-UN-HABITAT، رئیس عمومی حکومتداری شهری  معینیت شاروالی ها اداره ارگان های محلی بر محور تقویت مشارکت شهروندان در پروسه های شاروالی، بهبود ارائه خدمات به شهروندان و حرکت پیوسته در مسیر انکشاف و توسعه شهرها برگزار گردید.
در این برنامه آموزشی سه روزه پیرامون حکومتداری شهری و اولویت های سال مالی 1400 آن، شبکه های ولایتی، موثریت دايرة المعارف، نقش توریزم و فرهنگ روی توسعه شهرها، مرکز آموزشی الکترونیکی اداره ارگان های محلی و آموزش سیستم ها معلومات ارائه گردید.
در ادامه برنامه در رابطه به اتصال شهرها و اهمیت آن روی دولت سازی، صلح سازی و مارکیت سازی در قالب روابط خواهر شهری، چارچوب انکشاف استراتیژیک یا SDF، نحوه کارکرد با برنامه زوم، ارائه معلومات در رابطه به ویب سایت ها، سروی دیدبان شفافیت افغانستان، روابط روستاها و شهرها و اهمیت پروژه ها در ارائه خدمات بهتر در قالب پریزنتیشن ها ارائه معلومات صورت گرفت که در اخیر با اهدای تقدیر نامه برای اشتراک کنندگان برنامه خاتمه یافت.

برنامه آموزشی برای مسوولین حکومتداری شهری شاروالی ها تدویر یافت برنامه آموزشی برای مسوولین حکومتداری شهری شاروالی ها تدویر یافت

برنامه آموزشی 3 روزه برای مسئولین حکومتداری شهری شاروالیها برگزار گردید

Latest news

Wed, Oct 02 2019 4:14 PM
Background image

Study Tour of Afghan Delegates to Georgia

Study Tour of Afghan Delegates to Georgia From 22nd to 30th September 2019

Aiming at gaining the experience of Local Governance System of Georgia UNDP/LoGo in coordination with IDLG. . .

BACK TO NEWS