تفاهمنامه خواهرخواندگی میان شهرهای بامیان و متیرای ایتالیا امضاء گردید

GDM-AF
Sat, Nov 16 2019 10:34 AM
bamyan mucicipality

تفاهمنامه خواهرخواندگی میان شهر بامیان و شهر متیرای ایتالیا در صالون شاروالی شهر متیرای ایتالیا از سوی شاروالان و با حضور والیان این دو شهر امضاء گردید.

بر اساس این تفاهمنامه، ایتالیا زمینه‌ای آموزش و کسب تجارب برای محصلین پوهنځی باستان شناسی پوهنتون بامیان را در مراکز آموزشی، ‌حفظ و مرمت میراث‌های فرهنگی در شهر متیرا فراهم می‌کند.
متیرا یکی از شهرهای باستانی ایتالیا است و در سال ۲۰۱۹ به حیث پایتخت فرهنگی اتحادیه اروپا شناخته شده است. شهر متیرا، بیشترین مشابهت‌های فرهنگی و تاریخی را از حیث داشته‌های باستانی با بامیان دارد.

بامیان و میترای ایتالیا

سایر تفاهم نامه های به امضا رسیده میان شهرهای جمهوری اسلامی افغانستان و کشور های دیگر:

  • تفاهم نامه خواهر شهری میان شهر بامیان جمهوری اسلامی افغانستان و شهر آدو مالدیو، به تاریخ 21 اکتبر2017 میان مسوولین شهر های بامیان و شهر آدو مالدیو به امضاء رسیده است. این تفاهم نامه به منظور تقویت روابط خواهر شهری، همکاری های دو جانبه، توسعه شهری، ایجاد و تقویت روابط فرهنگی میان شهر بامیان و شهر آدو به امضاء رسیده است.
  • تفاهم نامه همکاری خواهر شهری میان شهر های لشکرگاه جمهوری اسلامی افغانستان و شهر فووامولای مالدیو به تاریخ 21اکتبر2017 به منظور تقویت روابط همکاری های شهری، توسعه وی، تبادل تجارب شهری و روابط فرهنگی به امضاء رسیده است.
  • تفاهم نامه خواهر شهری میان شهر های هرات جمهوری اسلامی افغانستان و شهر کانسیل بلافیس ایالات متحده آمریکا به تاریخ 20جولای 2016 به منظور ایجاد و تقویت روابط، همکاری های شهری، توسعه و بازسازی شهر ها، تبادل تجارب و حفظ روابط فرهنگی میان شهر هرات و شهر کانسیل بلافیس به امضاء رسیده است.
  • تفاهم نامه خواهر شهری میان شهر های اسعد آباد ولایت کنر جمهوری اسلامی افغانستان و شهر یونین سیتی ایالات متحده آمریکا در ماه جنوری 2018 به منظور تقویت همکاری های شهری، تبادل تجارب میان شهر ها، تقویت و حفظ روابط فرهنگی میان این دو شهر به امضاء رسیده است.
  • توافق نامه همکاری میان شاروالی های قندهار جمهوری اسلامی افغانستان و شهر کانسیل بلافیس ایالات متحده آمریکا به تاریخ 27جنوری 2018 به منظور ایجاد روابط همکاری های شهری، تبادل تجارب میان شهر ها، همکاری در بخش های بازسازی و نوسازی میان هر دو شهر و روابط فرهنگی به امضاء رسیده است.