تفاهمنامه خواهرخواندگی میان شهرهای بامیان و متیرای ایتالیا امضاء گردید

DMM
Sat, Nov 16 2019 10:34 AM
bamyan mucicipality

تفاهمنامه خواهرخواندگی میان شهر بامیان و شهر متیرای ایتالیا در صالون شاروالی شهر متیرای ایتالیا از سوی شاروالان و با حضور والیان این دو شهر امضاء گردید.

بر اساس این تفاهمنامه، ایتالیا زمینه‌ای آموزش و کسب تجارب برای محصلین پوهنځی باستان شناسی پوهنتون بامیان را در مراکز آموزشی، ‌حفظ و مرمت میراث‌های فرهنگی در شهر متیرا فراهم می‌کند.
متیرا یکی از شهرهای باستانی ایتالیا است و در سال ۲۰۱۹ به حیث پایتخت فرهنگی اتحادیه اروپا شناخته شده است. شهر متیرا، بیشترین مشابهت‌های فرهنگی و تاریخی را از حیث داشته‌های باستانی با بامیان دارد.

بامیان و میترای ایتالیا