کمیسیون نظم و توسعه شهری

کمیسیون نظم و توسعه شهری مطابق به مواد 37 الی 44 و ماده 64 قانون شاروالیها و هدایت جلالتمآب رئیس جهمور اسلامی افغانستان در سومین کنفرانس ملی شاروالان مورخ 9 الی 11 میزان 1397 ایجاد خواهد شد.

ایجاد کمیسیون نظم و توسعه شهری برای، ایجاد، تقویت و نظام مند سازی هماهنگی و همکاری بین ادارات، تبادل دانش و تجربیات، سوق نمودن فعالیت ها در زیربنا سازی شهری و جلوگیری از تخریبات در ساحه شهری می باشد.

به اساس مواد فوق، ریاست عمومی حکومتداری شهری معینیت شاروالیها در زمینه ایجاد کمیسیون نظم و توسعه شهری در هماهنگی با دیگر ادارات، تاحال به تعداد آتی کمیسیون نظم و توسعه شهری را ایجاد نموده است.

جهت معلومات مزید به لیست آتی مراجعه نمائید.

 

شماره

ولایت

شاروالی

تاریخ ایجاد

ملاحظات

1

سرپل سرپل 1398/04/26  
2 بامیان بامیان 1398/05/13  
3 خوست خوست 1398/06/02  
4 بادغیس قلعه نو 1398/06/13  
5 نیمروز رزنج 1398/06/30  
6 فراه فراه 1398/07/10  
7 نورستان پارون 1398/07/15  
8 فاریاب میمنه 1398/07/13  
9 کاپیسا محمود راقی 1398/07/22  
10 بلخ مزارشریف 1398/08/08  
11 دایکندی نیلی 1398/08/27  
12 لوگر پل علم 1398/09/13  
13 غزنی غزنی 1398/09/18  
14 بغلان پلخمری 1398/10/04  
15 سمنگان ایبک 1398/11/15  
16 هلمند لشکرگاه 1398/12/03  
17 ارزگان ترینکوت 1398/10/20  
18 پروان چاریکار 1399/03/10  
19 لغمان مهترلام 1399/05/05