عمار سرک قیر در ناحیه ۴ شهر جلال آباد در دو لات

DMM

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت به داوطلبی

تاریخ تسلیمی آفر ها: چهارشنبه ۱۰ سنبله ۱۴۰۰   مطابق ۰۱ سپتمبر ۲۰۲۱

عنوان:  اعمار سرک قیر در ناحیه ۶ شهر جلال آباد

شماره دعوت نامه داوطلبی:  AF-EZ-KAR_IDLG-CIP PIU-207118-CW-RFB

برنامه سرمایه گذاری شهری  ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار سرک قیر در ناحیه ۴ شهر جلال آباد در دو لات اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه سرمایه گذاری شهری  معینیت شاروالی ها و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل وهم چنان از سایت تدارکات ملی، سایت معینیت شاروالی ها و سایت برنامه سرمایه گذاری شهری بدست آورند و دیزاین ها، مشخصات تخنیکی، مشخصات کیفیت کار و راپور محیطی را ذریعه فلش دسک  از برنامه سرمایه گذاری شهری بدست آورده آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر مورخ ۱۰ سنبله   ۱۴۰۰ روز چهارشنبه  مطابق ۰۱ سپتمبر ۲۰۲۱ ارایه نماید.

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ برای لات اول ۴۰۹،۵۰۰ افغانی و برای لات دوم ۹۱۸،۰۰۰ افغانی  و جلسه آفر گشایی به ساعت  ۱۰ قبل از ظهر مورخ ۱۰ سنبله۱۴۰۰   مطابق ۰۱ سپتمبر  ۲۰۲۱ بروز چهارشنبه در صالون کنفرانس معینیت شاروالیهای ولایات برنامه سرمایه گذاری شهری واقع شهر نو تدویر میگردد.

نوت: (1) پول نقد به عنوان تضمین آفر پدیرفته نمیشود.

ایمیل ادرس: nimat.pp@hotmail.com

 

شماره موبایل: 0744351326

 

Documents

اعمار سرک قیر در ناحیه ۴ شهر جلال آباد در دو لات

More tenders

Fri, Mar 19 2021 2:35 AM
Background image

Engagement of a filed based third Party Agent for Overall Project Supervision (Construction and ESMP Supervision)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION) 

Government of Islamic Republic of Afghanistan (GoIRA)

Cities Investment Program

Deputy Ministry of . . .

Tue, Jun 23 2020 10:21 AM DMM/kabul
Background image

Request for Quotation Procurement of Office Equipment- CCAP- Kabul

Title: Procurement of Office Equipment- CCAP- Kabul

Publish Date: 23-06-2020

Close Date: 02-07-2020

RFB NO: AF-IDLG-166678-GO-RFQ

To download or view document click on the following . . .

Sun, May 17 2020 9:33 AM DMM/kabul
Background image

Request for Re Bids CONSTRUCTION OF SAYED AKHTAR AGHA ROAD PROJECT (Single lot)

Title: CONSTRUCTION OF SAYED AKHTAR AGHA ROAD PROJECT (Single lot)

Date of Issue: 17 May 2020  

Close Date: 15th June 2020

RFB No.: AF-IDLG-CIP-139983-CW-RFB / HRT-PP-20

To download . . .

Back to tenders