اعمار پارک زنانه در ناحیه ۴ شهر خوست

DMM

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت به داوطلبی

تاریخ تسلیمی آفر ها : سه شنبه ۵ اسد۱۴۰۰   مطابق ۲۷ جولای ۲۰۲۱

عنوان:  اعمار پارک زنانه در ناحیه ۴ شهر خوست

شماره دعوت نامه داوطلبی:  AF-EZ-KAR_IDLG-CIP PIU-207119-CW-RFB

برنامه سرمایه گذاری شهری  ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار پارک زنانه در ناحیه ۴ شهر خوست اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه سرمایه گذاری شهری  معینیت شاروالی ها و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل وهم چنان از سایت تدارکات ملی و سایت معینیت شاروالی ها بدست آورند و  دیزاین ها، مشخصات تخنیکی، مشخصات کیفیت کار و راپور محیطی را ذریعه فلش دسک  از برنامه سرمایه گذاری شهری بدست آورده آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر مورخ سه شنبه ۵ اسد۱۴۰۰   مطابق ۲۷ جولای ۲۰۲۱ ارایه نماید.

 تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ  ؋ ۳۸۰۰۰۰ سه صدو هشتاد هزار افغانی  و جلسه آفر گشایی به ساعت سه شنبه ۵ اسد۱۴۰۰   مطابق ۲۷ جولای ۲۰۲۱  در صالون کنفرانس برنامه سرمایه گذاری شهری، معینیت شاروالیهای ولایات واقع شهر نو تدویر میگردد.

نوت: (1) پول نقد به عنوان تضمین آفر پدیرفته نمیشود.

ایمیل ادرس:nimat.pp@hotmail.com  & aminzoy.cip@gmail.com

شماره موبایل: 0744351326  & 0785814620

Documents

اعمار پارک زنانه در ناحیه ۴ شهر خوست

More tenders

Fri, Mar 19 2021 2:35 AM
Background image

Engagement of a filed based third Party Agent for Overall Project Supervision (Construction and ESMP Supervision)

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST

(CONSULTING SERVICES – FIRMS SELECTION) 

Government of Islamic Republic of Afghanistan (GoIRA)

Cities Investment Program

Deputy Ministry of . . .

Tue, Jun 23 2020 10:21 AM DMM/kabul
Background image

Request for Quotation Procurement of Office Equipment- CCAP- Kabul

Title: Procurement of Office Equipment- CCAP- Kabul

Publish Date: 23-06-2020

Close Date: 02-07-2020

RFB NO: AF-IDLG-166678-GO-RFQ

To download or view document click on the following . . .

Sun, May 17 2020 9:33 AM DMM/kabul
Background image

Request for Re Bids CONSTRUCTION OF SAYED AKHTAR AGHA ROAD PROJECT (Single lot)

Title: CONSTRUCTION OF SAYED AKHTAR AGHA ROAD PROJECT (Single lot)

Date of Issue: 17 May 2020  

Close Date: 15th June 2020

RFB No.: AF-IDLG-CIP-139983-CW-RFB / HRT-PP-20

To download . . .

Back to tenders