برای نخستین بار راه اندازی گفتمان های شهروندی گذر

waseel_admin1
Thu, Feb 27 2020 6:52 PM
گفتمان شهروندی در گذرها

گفتمان شهروندی گذر بر اساس طرح و دیدگاه ریاست عمومی حکومتداری شهری و به منظور تقویت حکومتداری شهروند محور، تقویت حس مالکیت مردمی در حکومتداری شهری، شناسایی و گرد آوری دیدگاه و نظریات مردم جهت بهبود امور شهری، پاسخگو سازی اجراات و سرانجام، افزایش رضایت شهروندان، برای نخستین بار گفتمان های شهروندی گذر در شهر های مزارشریف، جلال آباد و محمود راقی راه اندازی گردید. در این گفتمان، شهروندان در دو محور 1) امنیت و 2) خدمات با شاروالان، آمرین نواحی، نمایندگان معارف، صحت عامه، برشنا و آب رسانی و آمرین حوزه های پولیس و امنیت ملی، روی مشکلات شان بحث نمودند و نظریات خویش را جهت بهبود وضعیت شریک کردند. در این فرصت، مسوولین نیز وضاحت های لازم را ارائه کردند و وعده سپردند که پیشنهادات شهروندان را در برنامه ریزی های آینده مد نظر خواهند داشت.

گفتمان گذر

گفتمان گذر ها

گفتمان شهروندان گذر

گفتمان گذر محمود راقی

گفتمان در جلال آباد

Latest news

Wed, Oct 02 2019 4:14 PM
Background image

Study Tour of Afghan Delegates to Georgia

Study Tour of Afghan Delegates to Georgia From 22nd to 30th September 2019

Aiming at gaining the experience of Local Governance System of Georgia UNDP/LoGo in coordination with IDLG. . .

BACK TO NEWS