گفتمان گروهی رهبران در هفتمین مجمع شهری در مالیزیا

Waseel_Yousufzai
Sat, Oct 19 2019 4:03 PM
گفتمان گروهی رهبران

در حاشیه هفتمین مجمع شهری آسیا و اقیانوس آرام، محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی های اداره ارگانهای محلی به نمایندگی از افغانستان در «گفتمان گروهی رهبران» این مجمع اشتراک ورزیده و پیرامون موضوعات توسعه شهری، رشد نفوس در شهرها، پالیسی های شهری و سرمایه گذاری در شهرها صحبت های همه جانبه نمودند و هم چنان به سوالات ارایه شده حضار پاسخ ارایه گردید.

برای معلومات بیشتر:
https://www.apuf7.org/speakers/h-e-abdul-baqi-popal

گفتمان گروهی

 

گروهی

 

Latest news

Wed, Oct 02 2019 4:14 PM
Background image

Study Tour of Afghan Delegates to Georgia

Study Tour of Afghan Delegates to Georgia From 22nd to 30th September 2019

Aiming at gaining the experience of Local Governance System of Georgia UNDP/LoGo in coordination with IDLG. . .

BACK TO NEWS