به سلسله ملاقات های محترم معین شاروالیها با وزیر انکشاف شهری مالیزیا

Waseel_Yousufzai
Sat, Oct 19 2019 11:47 AM
با ویزیر انکشاف شهری مالیزیا

در حاشیه هفتمین مجمع شهری آسیا و اقیانوس آرام، محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی های اداره ارگانهای محلی با هیات معیتی شان با وزیر انکشاف شهری مالیزیا ملاقات نمودند.

در این دیدار محترم پوپل صاحب با هیات معیتی شان در نخست از سوی وزیر انکشاف شهری مالیزیا مورد استقبال گرم قرار گرفت بعدا پیرامون پیشرفت ها در فعالیت های سکتور شهری افغانستان، برنامه های ملی و به خصوص برنامه ملی میثاق شهروندی، پالیسی های ملی شهری و موفقیت ها و چالش های شاروالی ها صحبت های همه جانبه نمودند.

در لحظات اخیر این دیدار محترم معین صاحب از وزیر انکشاف شهری مالیزیا خواستار دیدار او از کشور افغاستان گردید و ضمن خواهان حمایت از پلان گذاری بهتر درسکتور مالی شهری شدند.

Latest news

Wed, Oct 02 2019 4:14 PM
Background image

Study Tour of Afghan Delegates to Georgia

Study Tour of Afghan Delegates to Georgia From 22nd to 30th September 2019

Aiming at gaining the experience of Local Governance System of Georgia UNDP/LoGo in coordination with IDLG. . .

BACK TO NEWS