گالری رسانه

د وسایط درول او د ترافیکی مقررات تطبیق کول

توقف وسایط در جای درست و رعایت اصول ترافیکی و انتظار در صف ها

د ښاري نظم رامینځته کولو لپاره د ترافیک قواعد وڅارئ

رعایت قواعد ترافیکی برای ایجاد نظم شهری

جلوگیری از آلودگی بصری برای زیبا سازی شهر

جلوگیری از آلودگی بصری برای زیبا سازی شهر

جلوگیری از آلودگی صوتی برای ایجاد شهر آرام

جلوگیری از آلودگی صوتی برای ایجاد شهر آرام

حفاظت محیط زیست- نسخه پشتو

حفاظت محیط زیست

له آوازلرونکو غالمغال ځخه مخنیوی

له اوریدونکو غالمغال ځخه مخنیوی

له ککری هوا ځخه مخنیویی

جلوگیری از آلودگی صوتی

جلوگیری از آلودگی بصری

جلوگیری از آلودگی هوا

Pagination