پارک ومارکیت زنانه در شهر غزنی افتتاح شد

GDM-AF
چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۹ - ۱۳:۳۶
پارک ومارکیت زنانه در شهر غزنی افتتاح شد

پارک ومارکیت زنانه در شهر غزنی افتتاح شد!
----------------------------
دوشنبه 7 سرطان 1400
پارک و مارکیت زنانه که در عقب ریاست مخابرات از مربوطات ناحیه اول که دارای هفت باب دکان و یک باب رستورانت می باشد، از طرف ریاست شاروالی غزنی اعمار شده است با حضور معاون اجتماعی واقتصادی مقام ولایت، شاروال صاحب، روئسای ادارات مختلف چون: شورای ولایتی، سارنوالی استیناف، مستوفیت، اطلاعات وفرهنگ، کارواموراجتماعی، امورزنان و زراعت ومالداری، معاون شهری ریاست امنیت ملی، آمرین و شماری از کارمندان اداری شاروالی غزنی، زنان صنعت پیشه و جوانان افتتاح گردید.
مختاراحمد "ملکیار" شاروال غزنی یادآور شد که این پارک و مارکیت می تواند فرصت کاری و زمینه ی تفریح را برای زنان مساعد سازد. معاون مقام ولایت، رئیس شورای ولایتی، رئیس امور زنان و رئیس اطلاعات وفرهنگ هرکدام ضمن ابراز تشکر از ریاست شاروالی غزنی از اعمار این پارک و مارکیت اظهار خرسندی نموده و روی استفاده ی درست از آن وهم چنان تشویق بانوان برای سهم گیری در راه اندازی کارهای اقتصادی تاکید کردند.
در برنامه افتتاحیه شماری از بانوان صنعت پیشه صنایع دستی و غذاهای محلی را به نمایش گذاشتند.

پارک ومارکیت زنانه در شهر غزنی افتتاح شد

پارک ومارکیت زنانه در شهر غزنی افتتاح شد