جلسه حسابدهی ربع اول الی سوم شاروالی محمودراقی

DMM
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۸/۶ - ۱۲:۳۹
جلسه حسابدهی ربع اول الی سوم شاروالی محمودراقی

جلسه حسابدهی ربع اول الی سوم سال مالی ۱۳۹۹ شاروالی محمودراقی در شاروالی محمودراقی با اشتراک، اساتید، علما، وکلای گذر، جوانان، زنان و متنفذین برگزار گردید.

شاروال محمودراقی در رابطه به برنامه حسابدهی بیان داشتند که شاروالی از آن مردم بوده و برای شهروندان پاسخگو می باشد. شاروالی متعهد به انکشاف و توسعه متوازن و مصرف بودجه در همه بخش ها برای ایجاد یک تغییر مثبت در سیمای شهر بوده با در نظرداشت اولویت های شهری و شهروندی برنامه ها را تطبیق خواهد نمود و از شهروندان تقاضای همکاری در عرصه تطبیق برنامه های شاروالی شد.

در این برنامه، گزارش از عواد و مصارف شاروالی، دست آورد های حکومتداری شهری، منابع بشری، تنظیف و سرسبزی و بخش خدمات تخنیکی و سکتوری ارائه شد.

شهردار محمودراقی از چگونگی روند تطبیق برنامه دسترخوان ملی برای حاضرین جلسه معلومات داده و همچنان در رابطه به امضای تفاهم نامه خواهرشهری میان شاروالی محمودراقی و شاروالی قلعه نو مرکز ولایت بادغیس که قرار است در آینده نزدیک به امضا برسد، معلومات مفصل ارایه نمود.

در پایان اشتراک کنندگان این جلسه حسابدهی، ابراز قدردانی از فعالیت های چشمگیر شاروالی محمودراقی در عرصه توسعه و انکشاف متوازن نمودند.

mahmoodraqimahmoodraqimahmoodraqi