جلسه حسابدهی ربع سوم شاروالی نیلی

DMM
پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ - ۱۱:۱۱
جلسه حسابدهی ربع سوم شاروالی نیلی

جلسه حسابدهی ربع سوم سال مالی ۱۳۹۹ شاروالی نیلی در لیسه مختلط هجدی با اشتراک ۱۷۰ تن از اعضای کمیته شاروالی مکتب، اساتید، علما و متنفذین برگزار گردید.

شاروال نیلی در رابطه به برنامه حسابدهی بیان داشتند که شاروالی از آن مردم بوده و برای مردم پاسخگو می باشد. شاروالی متعهد به انکشاف و توسعه متوازن در همه بخش ها بوده با در نظرداشت اولویت های شهری و شهروندی برنامه ها را تطبیق خواهد نمود

در این برنامه، گزارش از عواد و مصارف شاروالی، دست آورد های حکومتداری شهری و بخش خدمات تخنیکی و سکتوری ارائه شد.

ابتدا این جلسه با تلاوت آیات قرآنکریم توسط استاد بیانی آغاز گردید و سپس مدیر مکتب از اداره شاروالی شهرنیلی بابت فعالیت های شان ابراز قدردانی نموده و اظهار داشت که باشندگان ناحیه سوم گذر دوم  با اداره شاروالی در آینده همکار خواهد بود.

شاروالی نیلی در هر شرایط خود را ملزم به حساب دهی به شهروندان می داند. حساب دهی به شهروندان زمینه‌ای اعتماد بین اداره و شهروندان را فراهم می‌کند، همکاری و اعتماد شهروندان شرط اساسی حکومتداری خوب نیز می‌باشد و اداره شاروالی نیلی  متعهد در تطبیق پروژه های عادلانه در شهر نیلی به میزان مشارکت مردمی است.

 در ادامه این برنامه وکیل جدید ناحیه سوم گذر دوم  نیز معرفی گردید. و از مکتب مذکور بازدید صورت گرفت و همچنان در مورد جلوگیری از ویروس کرونا آگهی داده شد و برای تمام اشتراک کننده گان جلسه صابون نیز توزیع گردید.

nili

nilinili