چهار پروژه عام‌المنفعه در شهر نیلی به بهره برداری سپرده شد

DMM
پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۹:۲۶
چهار پروژه عام‌المنفعه در شهر نیلی به بهره برداری سپرده شد

چهار پروژه عام‌المنفعه از سوی اداره شاروالی نیلی به همکاری مالی موسسه UN_Hbitat، برنامه شهر برای همه(CFA) با حضورداشت مقام ولایت دایکندی، روئسای ادارات دولتی، انجنیر خدیجه احمدی شاروال نیلی، سیدعبدالعزیز مبارز مسول زون مرکزی موسسه یو ان هبیتات، انجنیر سیرت مسئول برنامه CFA در دایکندی، وکلای گذر، ساکنین گذرها به بهره برداری سپرده شد.
شاروال شهر نیلی بیان نمودند که حل مشکلات شهری و ارائه خدمات در سایه همکاری مردم با اداره محلی است و این پروژه ها بمنظور تشویق گذرهایی است که بیشترین همکاری با اداره شاروالی در پرداخت صفایی داشته اند، همچنین شاروال نیلی تاکید نمودند که مشارکت اصل اولیه برای انکشاف شهر است.
این چهار پروژه به ارزش ۱۹۰۵۶۷ دالر، شامل کانکریت ریزی سرک در ناحیه دوم گذر چهارم، یک باب سالن اجتماعات در ناحیه دوم گذر پنجم، یک پروژه کانال آب زراعتی و ذخیره آب زراعتی در ناحیه اول گذر اول میباشد.

DMMnilinilinilinilinilinilinili