فعالیت ها و دستاوردهای عمده شاروالی فیروزکوه از آغاز سال۱۳۹۹ الی اکنون

DMM
چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۲ - ۱۴:۱۵
فعالیت ها و دستاوردهای عمده شاروالی فیروزکوه از آغاز سال۱۳۹۹ الی اکنون

شاروالی فیروزکوه از آغاز سال مالی ۱۳۹۹ الی اکنون تمام برنامه ها و فعالیت های  انکشافی و خدمات رسانی خویش را در هماهنگی با شورای اصناف  شهر،  وکیلای گذر، بورد مشورتی ، و نواحی مربوطه  طرح ریزی نموده وآنرا مطابق به لوایح وطرزالعمل ها اجرای نموده و مینماید در این مدت خدمات ذیل انجام داده شده است.

ferizkohferizkoh

  • برگزاری 7  جلسه حساب دهی  و شفافیت برای شهروندان  و هم چنان آگاهی دهی پیرامون فعالیتهای شاروالی
  • برگزاری 5 جلسه رو در رو با شهروندان و استماع مشکلات و تلاش برای حل آن
  • برگزاری موفقانه گفتمان ملی شهری بحضورداشت مقام محلی ولایت غور
  • تدویر 6 جلسه آگاهی دهی  برای شهروندان، وکلای گذر، اصناف شهر، خبازان و صنف های مختلف شهری پیرامون مبارزه با ویروس کرونان
  • تدویر جلسات مختلف بورد مشورتی شاروالی در خصوص بررسی مشکلات شهری و نواحی و تدابیر برای اقدامات بموقع

ferizkohferizkoh

در برنامه توزیع نان خشک تحت رهبری مقام محترم ولایت برای ۶۵۰۰ فامیل نیاز مند برای مدت ۱۷ روز طور  روز مره ۱۰ قرص نان توزیع گردید و این برنامه ملی طوری موفقانه به انجام رسید

برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در سطح شهر برای شهروندان توزیع ماسک ؛ دست کش و ضدعفونی ساختن تمام نقاط شهر ودکاکین طی چندین دور و گذاشتن دستشویی با مواد ضد عفونی کننده در ناحیه ها ونقاط شهر صورت ګرفت

ferizkohferizkoh

قابل ذکر است که در فصل بهار از جانب شاروالی هفته سبز آغاز شد و کمپاین وسیع نهال شانی بمشارکت شهروندان در سطح شهر و نواحی که در سال ۱۳۹۹ بیشتراز (۳۰) هزار اصله نهال غرس گردیده است

در بخش توسعه و انکشاف شهر آغاز کار 16 پروژه ای عمرانی و انکشافی را به ارزش 119245664 افغانی  از بودجه شاروالی درسطح شهر فیروزکوه ، پروژه های مذکور شامل  اعمار کانال ودیوار استنادی در مسیر سرک دره قاضی، خریداری تجهیزات ولوازم هوتل سه منزله شاروالی، جغل اندازی سرک های پلان پنجم به طول یک ونیم کیلومتر،  آغاز کار پروژه 7 پایه پلچک و40 متر کانال در قسمت های مختلف شهر، آغاز کار پروژه  منزل دوم تعمیر اداری شاروالی فیروزکوه،  آغاز کار پروژه  تعمیر تنظیف شاروالی  و دیوار احاطه آن، آغاز کار پروژه  کانکریت ریزی  خشت کاری وترمیم پایه های برق های سولری  سرکهای داخل شهر، آغاز کار پروژه  لند اسکیب تعمیر سه منزله هوتل  شاروالی فیروزکوه، آغاز کار پروژه  دیوار احاطه شاروالی به شکل اساسی،  آغاز کار پروژه  کانکریت ریزی سرک میدان هوایی، آغاز کار پروژه  کانکریت ریزی سرک  دره قاضی بانصب سوپراتورها ، آغاز کار پروژه  دروازه شاروالی فیروزکوه بشکل درست واستندرد، اعمار 40 میتر دیوار استنادی، اعمار سالون ، دهلیز وآهن پوش آرشیف اساسی شاروالی، آغازکار هوتل سه ستاره که بزرگترین پروژه درسطح شهر فیروزکوه و آغازکار پروژه کانالیزاسیون شهری صورت گرفته است.

ferizkohferizkohferizkohferizkoh