فعالیت ها و دستاوردهای عمده شاروالی میمنه از ماه حمل الی ۲۰ سرطان ۱۳۹۹

Waseel_Yousufzai
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۲۱ - ۱۳:۲۱
فعالیت ها و دستاوردهای عمده شاروالی میمنه از ماه حمل الی ۲۰ سرطان ۱۳۹۹

شاروالی میمنه با تمرکز بر نیاز های شهری فعالیت های آگاهی دهی به شهروندان در خصوص جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، دواپاشی و ضد عفونی نمودن محلات مزدحم شهر، به تعداد ۵۲ پایه دستشوی با مواد ضد عفونی کننده در سطح شهر، به تعداد (۸) پروژه انکشافی آتی و برای مدت ۱۹ روز به تعداد (۱۶۵۶۰) خانواده نیازمند برای هر خانواده در هر روز (۱۰) قرص نان به مجموع قیمت (۲۳۵۵۷۶۲۴) افغانی توزیع صورت گرفت.

maymana

  • تکمیل ۷۲ ٪ کار اعمار هوتل پنج منزله شاروالی به مجموع قیمت (۶۱۵۹۲۸۶۵) افغانی.
  • اعمار و افتتاح یک پایه منار در چهار راهی معلم به هزینه (۴۸۵۰۰۰) افغانی.
  • تکمیل دو باب مارکیت تجارتی به نام های تاپی و مارکیت تجارتی بانوان از وجه مساعدت بودجه تشویقی مقام عالی ریاست جمهوری.
  • تکمیل کار اسفالت ۳۳ کیلومتر سرک در داخل شهر میمنه و وصل سازی سرک گذر خواجه آباد به گذر غند سی و پنج.
  • و همچنان دو باب دروازه در سمت ورودی و خروجی شهر میمنه اعمار و به بهره برداری سپرده شده است.

وظایف اداره شاروالی عمدتاً متمرکز در بخش های انکشافی و عمرانی، عرضه خدمات، حصول عواید و ترویج حکومتداری شهری بوده با به دست آوردن وجوه مالی از مجاری مختلف درون شهری دو باره آنرا در پروژه های عام المنفعه بر اساس اولویت و نیاز در بخش های یاد شده به مصرف می رسانند.

maymana

maymana

اداره شاروالی میمنه در ماه های حمل، ثور و جوزا طبق پلان در بخش های یاد شده فعالیت های خویش را کماکان انجام داده هر چند که شیوع و گسترش ویروس کرونا و فراگیری آن در میان کارمندان این اداره در بخش های از امورکاری سکته گی و یا هم تاخیر را بوجود آورده است. در بخش فعالیت های انکشافی: ۷۲ فیصد کار اعمار هوتل پنج منزله شاروالی میمنه به پیش رفته و قرار است در ختم سال جاری تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. این هوتل مدرن به هزینه مجموعی۶۱۵۹۲۸۶۵ افغانی با مساحت زیربناء ۱۲۰۰ متر مربع در پنج منزل با داشتن اطاق های (وی آی پی)، سالون های کنفرانس وحمام سونا؛ پس از اکمال به عنوان یگانه مهمانخانه عصری ولایت فاریاب فعالیت می نماید. همچنان اداره شاروالی میمنه به پاس خدمات معلمین یک پایه مناررا در چهار راهی موسوم به معلم به هزینه ۴۸۵۰۰۰ افغانی اعمار و افتتاح نموده است. از طرف دیگر از وجه مساعدت تشویقی مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان یک باب مارکیت تجارتی را به نام تاپی در سال مالی ۱۳۹۸ تهداب گذاری کرده بود که در حال حاضر کار اعمار آن در حدود ۹۸ درصد به پیش رفته است. وصل سازی سرک گذر خواجه آباد مربوط ناحیه دوم به گذرغند سی و پنج که از سالیان متمادی به مثابه یک چالش باقی مانده بود اجراء و کار بهسازی در گذر مذکور جریان دارد. تکمیل کار قیر ریزی ۳۳ کیلومتر سرک در شهرمیمنه از سوی شرکت پیمان کار( "فیض فضل الله" با هماهنگی شاروالی میمنه و ادامه موزائیک کاری پیاده روها از سوی شرکت متذکره. پیشرفت ۹۵ درصدی فاز اول شبکه آبرسانی شهرمیمنه با هماهنگی ریاست شاروالی میمنه که عنقریب پروژه مذکور تکمیل و از آب آشامیدنی پروژه مذکوربه تعداد ۷۸۰۰ خانواده مستفید می گردند.

maymana

maymana

همچنان دو باب دروازه در دو سمت ورودی و خروجی شهر میمنه به گونه کامل اعمار و به بهره سپرده شده است. مارکیت تجارتی بانوان که قبلاً از وجه تشویقی مقام عالی ریاست جمهوری اعمار گردیده بود در ربع دوم سال مالی ۱۳۹۹ به بانوان متشبث ولایت فاریاب سپرده شده و اکنون منحیث یگانه مارکیت تجارتی در بخش بانوان در شهرمیمنه فعالیت اش را آغاز نموده است.

maymana

همزمان با شیوع ویروس کرونا در شهرمیمنه با هماهنگی کمیته مبارزه با کرونا ولایت فاریاب تمامی هوتل ها، حمام ها و میادین ورزشی مسدود گردیده سطح شهر و نواحی در چندین نوبت دواء پاشی سراسری گردیده است.

ضمن اتخاذ تدابیر صحی در سطح اداره، با هماهنگی دفتر اکتید مقیم میمنه به تعداد ۵۲ پایه دستشویی سیار و نیمه سیار در محلات مزدحم و پیش روی نانوایی های نصب گردیده که هم اکنون تحت استفاده قرار دارند. اداره شاروالی میمنه جهت آگاهی رسانی به شهروندان از خطرات ویروس کرونا کمپاین های آگاهی رسانی را برگذار و بنرها و پوسترهای حاوی پیام ها در زمینه چاپ و نصب نموده است.

maymanamaymana

در فصل نهال شانی و آغاز سال نو به تعداد ۵۰۰۰ اصله نهال مختلف النوع در سطح نواحی شهر، کنار جاده ها و پارک تازه تاسیس" اولوس" غرس و مواظبت می گردد.

با آغاز روند توزیع نان خشک در شهرمیمنه؛ برای مدت ۱۹ روز به تعداد ۱۶۵۶۰ خانواده بی بضاعت و نیازمند از اقشار مختلف برای هر خانواده در هر روز ۱۰ قرص نان با وزن ۲۰۰ گرام توزیع گردیده است. در این روند به تعداد مجموعی  ۲۲۴۰۰۱۰ قرص نان توزیع شده که با مصرف نمودن ۱۱۲۰۰ بوری آرد بهاء مجموع آرد مصرف شده بالغ بر ۲۳۵۵۷۶۲۴ افغانی می رسد.

maymana

از طرف دیگر نقشه  تعمیر الحاقیه اداری شاروالی میمنه از بودجه این اداره و یک باب هوتل عروسی مدرن از وجه تشویقی دیزاین و قرار است کار ساخت آنها آغاز گردد.

متن خبر بربنیاد خبر از طرف شاروالی میباشد.