تهداب گذاری راهرو زیر زمینی در جاده‌ی مقابل پوهنتون جدید بلخ

waseel_admin
دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۶ - ۱۵:۵۴
mazar municipaity

سنگ تهداب راهرو زیر زمینی در جاده‌ی مقابل پوهنتون جدید بلخ با حضور شجاع الدین شجاع معاون مقام ولایت بلخ، عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف، نمایندگان دفتر هبیتات، معاون و اعضای شورای مشورتی شاروالی به زمین گذاشته شد.

این راهرو زمینی که به طول ۵۰ متر و عرض ۱۶ متر توسط شاروالی مزارشریف و دفتر هبیتات ساخته می‌شود، مشکلات محصلین را در عبور و مرور از جاده‌ی عمومی حل کرده و سهولت‌های بهتر را برای آنان فراهم می‌سازد.

یکشنبه 5 عقرب سال مالی 1398 -مزارشریف

mazar munici