کمیسیون نظم و توسعه شهری شهر مزارشریف ایجاد شد

waseel_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۹ - ۱۲:۵۱
mazar municipaity

نشستی برای ایجاد کمیسیون نظم و توسعه شهری تحت ریاست الحاج محمد اسحاق رهگذر والی ولایت بلخ با حضور عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف، روسای ادارات دولتی، اعضای رهبری شاروالی، نمایندگان دفتر شهر و برنامه ملی میثاق شهروندی، نمایندگان نهادهای مدنی و آمرین نواحی از سوی آمریت حکومت‌داری شهری شاروالی مزارشریف راه اندازی شده است.

کمیسیون نظم و توسعه شهری شهر مزارشریف که براساس هدایت ریاست جمهور و اداره مستقل ارگان‌های محلی ساخته شده، دارای ۲۸ عضو از روسای ادارات دولتی می باشد که اعضای آن در ۷ کمیته جداگانه در در بخش‌های مختلف تقسیم بندی شده اند.

mazar municipality

هدف از ایجاد این کمیسیون بوجود آوردن و تقویت همکاری و هماهنگی میان ادارات دولتی برای بهبود وضعیت شهر عنوان شده تا این ادارات مطابق قانون در آوردن نظم و توسعه شهر هم‌کارهای لازم را انجام دهند.

مزارشریف - چهارشنبه ۸ عقرب سال ۱۳۹۸ خورشیدی

mazar