Municipalities NewsAll news

شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۰:۳۹
Background image

افتتاح پروژه اعمارسرک حلقوی موازی به شاهراه کابل-قندهار وترمیم سرک های داخل شهر

کار ساخت واسفالت سرک موازی به سرک شاهراه کابل قندهار بخاطر جلوگیری از ازدحام وایجاد سهولت برای مردم وترمیم سرک های داخل شهر به ارزش ۴۲ ملیون افغانی از بودجه انکشافی ریاست شاروالی غزنی توسط الحاج وحید الله کلیمزی والی ولایت غزنی ومختاراحمد ملکیار شاروال این ولایت روز دوشنبه مورخ 20/08/1398 افتتاح گردید.
والی غزنی حین افتتاح کاراین پروژه آنرا مهم وبا اهمیت خوانده گفت: با تکمیل این پروژه ضمن اینکه سرک های داخل شهر ترمیم گردیده ومشکلات ترافیکی درین عرصه حل میگردد ازدحام ترافیکی درمسیر شاهراه کابل قندهار در داخل شهر غزنی نیز مرفوع خواهد گردیدکه یک سرک حلقوی موازی به سرک شاهره نمرب ۱ از سوی ریاست شاروالی ساخته خواهد شد.
مختار احمد ملکیار شاروال غزنی گفت حدود ۷۸۰۰مترمربع سرک موازه به سرک شاهراه کابل قندهاراز بودجه انکشافی ریاست شاروالی غزنی اسفالت خواهد گردید که مشکلات ترافیک ومردم شریف غزنی درین بخش حل خواهد گردید.
وی همچمنان گفت به وسعت ۲۲۰۰ متر مربع سرک های داخل شهر نیز از بودجه شاروالی داغ گیری واسفالت خواهد گردیدکه جلو تخریب این سرک ها نیز گرفته خواهد شد.
این پروژه به هزینه مجموعی ۴۲ ملیون افغانی از بودجه انکشافی ریاست شاروالی غزنی ساخته خواهد شد

 غزنی

غزنی

شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۵ - ۱۰:۳۴
Background image

تفاهمنامه خواهرخواندگی میان شهرهای بامیان و متیرای ایتالیا امضاء گردید

تفاهمنامه خواهرخواندگی میان شهر بامیان و شهر متیرای ایتالیا در صالون شاروالی شهر متیرای ایتالیا از سوی شاروالان و با حضور والیان این دو شهر ام