Municipalities NewsAll news

پنجشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۶ - ۱۳:۳۲
Background image

فعالیت ها و دستاوردهای عمده شاروالی پارون از اول حمل الی ۲۰ سرطان ۱۳۹۹

شاروالی پارون با اولویت بندی در هماهنگی شهروندان به تعداد ۳ پروژه باقی مانده از سال ۱۳۹۸ را تحت کار دارد. و همچنان به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا کمپاین آگاهی دهی، ضد عفونی نمودن اماکن، فراهم سازی وسایل شستن دست ها با مواد ضد عفونی برای شهروندان در دو نقطه شهر و توزیع نان خشک از تاریخ ۲۱ ثور الی ۶ جوزا به تعداد (۱۸۳۴۲۰) قرص نان در ۵ محل شهر به شهروندان مستحق توزیع گردید.

paroon

شاروالی پارون با درنظر داشت سبز نمودن شهر عبادت است به همین ملحوظ در جریان فصل بهار با کمپاین نهال شانی به تعداد ۵۰۰ اصلحه نهال غیر مثمر زینتی را در پارک شاروالی و کنار سرک عمومی شهر غرص نموده است  که شاروالی از آن مراقبت خواهد نمود.

paroon

شاروالی پارون با درک نیاز شهر و توسعه و انکشاف شهر، به تعداد (۳) پروژه باقی مانده از سال ۱۳۹۸ را دوباره تحت کار گرفته است که پول آن از بودجه کمکی می باشد.

در جریان سال جاری به منظور جلوگیری از شیوع ویروس کرونا شاروالی پارون کمپاین های آگاهی دهی را با همکاری بورد مشورتی شاروالی، اعضای جامعه مدنی و جوانان فعال در سطح شهر و اماکن تجمع شهروندان در مورد ویروس کرونا، چگونگی توجه به صحت خویش و شستن دست ها پیام رسانی شد. و در دو نقطه شهر وسایل شستن دست ها با مواد ضد عفونی کننده آن نصب شد . با این حال برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا محلات تجمع شهروندان مسدود گردیده بود.

paroon

شاروالی پارون با درنظر داشت حکم مقام ریاست جمهوری از تاریخ ۲۱ ثور الی ۶ جوزا پروسه توزیع نان خشک برای شهروندان نیازمند به تعداد (۱۸۳۴۲۰) قرص نان در (۵) محل شهر از طریق (۸) نانوایی به (۱۸۳۴۲) قامیل به طور شفاف توزیع گردید.

برعلاوه فعالیت های فوق پروسه صفایی شهر کنترل قیمت ها در شهر و جمع آوری مواد تاریخ گذشته در سطح شهر از جمله کارکرد های شاروالی پارون می باشد.

paroonparoon

متن خبر ارائه شده از سوی شاروالی 

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱۵ - ۱۳:۵۵
Background image

فعالیت ها و دستاوردهای عمده شاروالی بامیان از اول ماه حمل الی ۲۰ سرطان سال ۱۳۹۹

شاروالی بامیان در چند ماه اخیر فعالیت های ارزنده را با در نظرداشت نیازمندی شهروندان در بخش های آگاهی دهی، ضد عفونی نمودن اماکن، تطبیق پروژه بهسازی فضای سبز، تطبیق پروژه اشتغالزایی هموارکاری 45 کیلومتر سرک ها و کوچه های خامه، تطبیق پروژه پاک کاری 30 کیلومتر جویچه ها و سیلبر ها و توزیع نان خشک به خانواده های نیازمند، با توزیع (7651.236) بوری آرد به ارزش (15764495.6) افغانی به (62) نانوایی های توزیع کننده نان به نیازمندان، به مدت 17 روز نان توزیع نموده است.