یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۱۰:۲۷
Background image

دستاوردها و فعالیت‌های عمدۀ شاروالی محمودراقی از ماه حمل سال ۱۳۹۹ الی اکنون

هرچند شیوع ویروس واگیرکووید 19 همزمان با آغا سال 1399 در بسیاری از کشور های جهان بشمول افغانستان بالای تمامی فعالیت های زنده گی انسان ها سایه افنگده وفرصت های کاری وعرضه خدمات حکومتی را در بخش های مختلف بطی ساخته است، اما با آن