پنجشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۶ - ۱۳:۵۳
Background image

فعالیت های عمده ریاست شاروالی سرپل از حمل 1399 الی اکنون

شاروالیها به عنوان یک نهاد شهروند محور اند که تمام فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شهر ها و حفاظت از زمین های دولتی در داخل ماستر پلان شهری  به عهده شاروالیها بوده از طریق واحد های اداره که دارد  و در عوض اخذ  محصول های خدمات شهری مانند، صفای، تهجای، کرایه،  برای شهروندان در