چهارشنبه ۱۳۹۹/۳/۱۴ - ۱۰:۴۶ خوست شاروالی
Background image

اعلان داوطلبی فعال سازی نیتورک شاروالی خوست

عنوان: اعلان داوطلبی فعال سازی نیتورک شاروالی خوست

تاریخ: 14-3-1399

تاریخ ختم: 4-4-1399

برای معلومات بیشتر به لینک ذیل مراجعه نماید

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۱ - ۱۴:۲۶ خوست شاروالی
Background image

اعلان داوطلبی پروژه اعمار سرک از شهید مطیع الله الی نوی دواخانه

عنوان : اعلان داوطلبی پروژه اعمار سرک از شهید مطیع الله الی نوی دواخانه

تاریخ آغاز: 21-2-1399

تاریخ ختم: 18-3-1399 ساعت یک بعد از ظهر

جهت دریافت معلومات به اداره شاروالی خوست مراجعه . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۱ - ۱۴:۹ خوست شاروالی
Background image

اعلان داوطلبی شش قلم روغنیات شاروالی خوست

عنوان : اعلان داوطلبی شش قلم روغنیات شاروالی خوست

تاریخ آغاز: 21-2-1399

تاریخ ختم: 18-3-1399 ساعت یک بعد از ظهر

جهت دریافت معلومات به اداره شاروالی خوست مراجعه نماید