چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۸ - ۱۶:۱۵

IDLG/KABUL

Background image

شاروالی ولایت هرات

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح  و ایجاد اداره سالم ، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل . . .