یکشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۹ - ۹:۳۱ DMM/kabul
Background image

اعلان داوطلبی اعمار سرک ها در ولایت ننگرهار در دو بخش

عنوان: اعلان داوطلبی اعمار سرک ها  در ولایت ننگرهار در دو بخش 

شماره دعوت به داوطلبی: AF-IDLG-CIP-180516-CW-RFB /PP-14 and JBD-PP 17

تاریخ آغاز: 29-04-1399 مطابق به 2020-07-19

تاریخ . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۷:۳ DMM/kabul
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی اعمار سرک ها در ولایت کندهار در دو لات ( دو بخش)

عنوان:  اعمار سرک ها در ولایت کندهار در دو لات ( دو بخش)

تاریخ آغاز: 23-02- 2020 مطابق به 04 حوت سال 1398

تاریخ تسلیمی آفر ها: 22- 03-2020 مطابق به 03-01-1399ساعت 10:00 قبل از ظهر

شم . . .