وسایل مورد ضرورت دفاتر برای پروژه میثاق شهروندی افغانستان

superadmin

Publish Date

Closing Date

جمهوری اسلامی افغانستان

اداره مستقل ارگان های محلی

برنامه میثاق شهروندی افغانستان

بخش تهیه و تدارک

 

         خریداری کوچک داخلی

درخواست برای نرخ دهی

 

وسایل مورد ضرورت دفاتر برای پروژه میثاق شهروندی افغانستان

 

  1. لطفا نرخهای تانرا به خدمات  داده شده در جدول فوق مطابق مشخصات داده شده ترتیب نمایید و همچنان نرخهای تان طبق مشخصات متذکره ارزیابی خواهد شد و قرارداد یا موافقتنامه خریداری به آن کمپنی داده خواهد شد که نازلترین نرخ را برای جنس فوق الذکر تهیه کرده باشد، لطفآ کتلاک و یا معلومات کافی برای مودل و یا خدمات که نرخهای تانرا تهیه کرده اید ضمیمه و ارسال نمایید.

اسم کمپنی: متوجه باشید اگر اسم کمپنی به جای ذکر شده باشد (در مشخصات) صرف برای معلومات و  نوعیت جنس میباشد. کمپنی ها میتوانند به هرمودل و یا ساخت کمپنی که مطابق مشخصات داده شده است نرخ های شان را تهیه نمایند.

  پروسه خریداری مطابق قوانین بانک جهانی پیشبرده میشود.     

کمپنی های ذیعلاقه میتوانند جهت دریافت معلومات مزید به بخش تدارکات پروژه مثاق شهروندی افغانستان از ادرس ذیل در ساعت کاری از 9:00 صبح الی 2:00 بعد از ظهر بدست بیاورند.

                                        اداره مستقل ارگان های محلی

Qasabi   road, Shahr-e Naw Kabul Afghanistanچهار راهی آریانا سرک عمومی سفارت آلمان، کابل افغانستان    Mobile No: +93-0-786 786 613                                                         

Email Add:  procurement.idlg@ccnpp.org

                                                                   

آخرین تاریخ تسلیمی آفرها 31 –July- 2018   الی ساعت 02:00 بعد از ظهر میباشد، همچنان هنگام تسلیمی آفر لطفـآ در ورق اخیر آفرخویش تاریخ را درج نموده، امضا وتاپه نماید درغیر آن صورت آفرها مسترد گردیده وقابل پزیریش نمیباشد.  البته ناگفته نماند که آفرهای سربسته تان را به ادرس فوق الذکر تسلیم نمایید.

    انتقالات: قراردادی مکلف است برای انتقال محفوظ، بارکردن و پائین کردن اموال بیدون کدام خساره را به مدت 30 روز بعد از تصدیق نمودن امر خریداری به آدرس فوق الذکرتسلیم نماید، و درصورت تسلیم ننمودن جنس به وقت وزمان معین آن طبق قانون تدارکات عامه از قرار فی روز 0.05 % از مجموعی قرارداد باید جریمه بپردازد.

More tenders

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۱۱:۳۱ DMM/kabul
Background image

خریداری قرطاسیه باب

عنوان: خریداری قرطاسیه باب

نمبر خریداری: RFQ: No. AF-EZ-K_CCNP-IDLG-144528-GO-RFQ

تاریخ نشر: 21-Nov-2019

تاریخ ختم: 03-Dec-2019

جهت دریافت اسناد تدارکاتی لطف نموده به بخش تدارکات . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۱۱:۲۷ DMM/kabul
Background image

خریداری مواد مصرفی دفتر

عنوان: خریداری مواد مصرفی دفتر

نمبر خریداری: RFQ: No. AF-EZ-K_CCNP-IDLG-144531-GO-RFQ

تاریخ نشر: 21-Nov-2019

تاریخ ختم: 02-Dec-2019

جهت دریافت اسناد تدارکاتی لطف نموده به بخش . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۸/۳۰ - ۱۱:۲۰ DMM/kabul
Background image

خریداری فرنیچر دفاتر

عنوان: خریداری فرنیچر دفاتر 

نمبر خریداری:RFQ: No. AF-EZ-K_CCNP-IDLG-144037-GO-RFQ

تاریخ نشر: 21-Nov-2019

تاریخ ختم: 01-Dec-2019

جهت دریافت اسناد تدارکاتی لطف نموده به بخش تدارکات . . .

Back to tenders