نگاه شاروالی به سال مالی ۱۴۰۰، نگاه نو، استراتیژیک و SDF محور خواهد بود!

DMM
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۹:۲۲
نگاه شاروالی به سال مالی ۱۴۰۰، نگاه نو، استراتیژیک و SDF محور خواهد بود.
نگاه شاروالی به سال مالی ۱۴۰۰، نگاه نو، استراتیژیک و SDF محور خواهد بود.
به منظور انطباق برنامه‌ها با چارچوب انکشاف استراتیژیک، تزئید ظرفیت تشکیلاتی، افزایش عواید، مدیریت موثر بودجه، بهره برداری بهینه از برنامه‌ها، حصول اطمینان از پایداری نتایج برنامه‌های حمایوی و تقویت مشارکت و اعتماد عامه نسبت به شاروالی ها ، بحث تخنیکی با شاروالان و مسوولین ارشد شاروالی های کندهار، جلال آباد، خوست، مزارشریف و هرات در معینیت شاروالی ها اداره ارگان‌های محلی، راه اندازی شد.
قرار است پس از این نشست های منظم بررسی و ترسیم نقشه راه جهت بهبود اجراات در خصوص موارد صدرالذکر با شاروالی ها راه اندازی گردد.
 
نگاه شاروالی به سال مالی ۱۴۰۰، نگاه نو، استراتیژیک و SDF محور خواهد بود.نگاه شاروالی به سال مالی ۱۴۰۰، نگاه نو، استراتیژیک و SDF محور خواهد بود.

 

 
 
 
 

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ - ۹:۲۲
Background image

نگاه شاروالی به سال مالی ۱۴۰۰، نگاه نو، استراتیژیک و SDF محور خواهد بود!

نگاه شاروالی به سال مالی ۱۴۰۰، نگاه نو، استراتیژیک و SDF محور خواهد بود.
به منظور انطباق برنامه‌ها با چارچوب انکشاف استراتیژیک، تزئید ظرفیت تشکیلاتی، افزایش عواید، مدیریت موثر. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۹:۳۸
Background image

مرکز آموزش الکترونیکی گشایش یافت

مراسمی که به همین منظور روز دوشنبه 1 جدی در تالار اداره مستقل ارگانهای محلی تدویر یافته بود، "مرکز آموزش الکترونیکی" برای کارمندان ادارات محلی افتتاح گردید.سیستم آموزش الکترونیکی به. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۹ - ۲۰:۱۱
Background image

خواهرشهری فصل هم حرکتی برای سازندگی، توسعه و انکشاف پایدار با وصلت شهرها!

خواهرشهری قرارداد همکاری میان شاروالان یا سران دو شهر است برای ایجاد همبستگی، اتحاد بیشتر انسانی، فرهنگی و اجتماعی، همکاری تجارتی و اقتصادی و ورزشی می باشد.

به اساس پالیسی حکومت و تحت. . .

BACK TO NEWS