اعمار پارک زنانه در ناحیه ۴ شهر خوست

DMM

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت به داوطلبی

تاریخ تسلیمی آفر ها : سه شنبه ۵ اسد۱۴۰۰   مطابق ۲۷ جولای ۲۰۲۱

عنوان:  اعمار پارک زنانه در ناحیه ۴ شهر خوست

شماره دعوت نامه داوطلبی:  AF-EZ-KAR_IDLG-CIP PIU-207119-CW-RFB

برنامه سرمایه گذاری شهری  ریاست مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار پارک زنانه در ناحیه ۴ شهر خوست اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه سرمایه گذاری شهری  معینیت شاروالی ها و یا از طریق ایمیل آدرس ذیل وهم چنان از سایت تدارکات ملی و سایت معینیت شاروالی ها بدست آورند و  دیزاین ها، مشخصات تخنیکی، مشخصات کیفیت کار و راپور محیطی را ذریعه فلش دسک  از برنامه سرمایه گذاری شهری بدست آورده آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰ قبل از ظهر مورخ سه شنبه ۵ اسد۱۴۰۰   مطابق ۲۷ جولای ۲۰۲۱ ارایه نماید.

 تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ  ؋ ۳۸۰۰۰۰ سه صدو هشتاد هزار افغانی  و جلسه آفر گشایی به ساعت سه شنبه ۵ اسد۱۴۰۰   مطابق ۲۷ جولای ۲۰۲۱  در صالون کنفرانس برنامه سرمایه گذاری شهری، معینیت شاروالیهای ولایات واقع شهر نو تدویر میگردد.

نوت: (1) پول نقد به عنوان تضمین آفر پدیرفته نمیشود.

ایمیل ادرس:nimat.pp@hotmail.com  & aminzoy.cip@gmail.com

شماره موبایل: 0744351326  & 0785814620

Documents

اعمار پارک زنانه در ناحیه ۴ شهر خوست

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۷ - ۱۵:۲۴
Background image

اعمار سرک قیر در ناحیه ۶ شهر خوست

اعلان دعوت به داوطلبی

تاریخ تسلیمی آفر ها : چهار شنبه ۶ اسد۱۴۰۰   مطابق ۲۸ جولای ۲۰۲۱

عنوان:  اعمار سرک قیر در ناحیه ۶ شهر خوست

شماره دعوت نامه داوطلبی:  AF-EZ-KAR_IDLG-CIP PIU . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۷ - ۹:۸
Background image

اعمار پارک زنانه در ناحیه ۴ شهر خوست

اعلان دعوت به داوطلبی

تاریخ تسلیمی آفر ها : سه شنبه ۵ اسد۱۴۰۰   مطابق ۲۷ جولای ۲۰۲۱

عنوان:  اعمار پارک زنانه در ناحیه ۴ شهر خوست

شماره دعوت نامه داوطلبی:  AF-EZ-KAR_IDLG-CIP PIU . . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۴/۶ - ۱۰:۴۷
Background image

داوطلبی اعمار دیوار استنادی سنگی باغ دشت با طول مجموعی ۵۳۴ متر در ناحیه ۵ شهر هرات

تاریخ تسلیمی درخواست نرخ دهی: ۱۰ جولای ۲۰۲۱ مطابق ۲۱ سرطان ۱۴۰۰

عنوان Bagha Dasht Stone Masonry Retaining Wall with total length of (534m) in District 5, Herat City

شماره دعوت نامه . . .

Back to tenders