اعلان ۳۴ بست ۵ و ۶ شاروالی پل علم

Waseel_Yousufzai
پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۱۵:۲۳

Publish Date

Closing Date

Location

شاروالی پل علم

شاروالی پل علم به‌منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا به‌خاطر استخدام کارمندان شایسته و کار فهم، ۳۴ بست (۵) و (۶) خویش را از طریق پروسۀ رقابت آزاد کانکوری (سیستم رتب و معاش) پر نماید.

لینک جدول بست‌ها در آتی بیان شده است

بناً اشخاص واجد شرایط می‌توانند به مدت (۱۰) روز کاری سر از تاریخ نشر این اعلان (پنج شنبه ۲۰ سنبله تا دوشنبه ۳۱ سنبله)، فورم درخواستی را از مدیربت منابع بشری شاروالی پل علم اخذ و بعد ازخانه پوری تسلیم نمایند.

معلومات عمومی:
فورم‌های درخواستی برای بست‌های معلمان در آمریت‌های معارف ولسوالی‌ها و فورم‌های درخواستی برای بست‌های پنج و شش در ریاست‌های ولایتی ادارات نیز (به صورت رایگان) قابل دسترس است. سه فیصد بست های اعلان شده برای افراد دارای معلولیت اختصاص داده شده است.
پیش از خانه‌پری فورم درخواست، رهنمود مراحل مختلف امتحانات جمعی را به دقت بخوانید. عنوان بست، وزارت، ریاست، موقعیت بست و کود بست را به صورت دقیق در فورم درخواست درج کنید. شما فقط حق درخواست به یک بست را دارید و در صورت درخواست‌های متعدد، از پروسۀ رقابت حذف خواهید شد.

برای دریافت جدول بست ها به لینک آتی مراجعه نماید

Documents

۳۴ بست شاروالی پل علم
فورم درخواستی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies