اعلان مجدد بست های (سوم و چهارم) اداره شاروالی هرات

Waseel_Yousufzai
پنجشنبه ۱۳۹۹/۶/۲۰ - ۱۵:۷

Publish Date

Closing Date

Location

شاروالی هرات

شاروالی هرات به‌منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم در نظر دارد تا به‌خاطر استخدام کارمندان شایسته و کار فهم بست‌های (۳) و (۴) خویش را از طریق رقابت آزاد سیستم رتب و معاش پر نمائید که بست‌های متذکره عبارت اند از: 
شماره – بست – نام – بست - تعداد
۱. بست (۳) آمریت ناحیه دوازدهم - (۱) بست
۲. بست (۴) مدیر عمومی تکنالوژی معلوماتی - (۱) بست
۳. بست (۴) انجینیر جیولوژی - (۱) بست

برای معلومات بیشتر و نحو دریافت فورم به لینک آتی مراجعه نماید

Documents

اعلان مجدد بست های (سوم و چهارم) اداره شاروالی هرات

Related VacanciesShow all

Back to vacancies