اعلان داوطلبی اعمار سرک ها در ولایت خوست در دوبخش

Waseel_Yousufzai

Publish Date

Closing Date

Location DMM/kabul

عنوان:  اعمار سرک ها  در ولایت خوست در دو بخش

تاریخ آغاز: ۳۱-۴-۱۳۹۹

تاریخ ختم: ۳۰-۵-۱۳۹۹

شماره دعوت نامه داوطلبی:  AF-IDLG-CIP-180530-CW-RFB /KST-PP-9 & KST-PP-10

برنامه سرمایه گذاری شهری  اداره مستقل ارگان های محلی معینیت شاروالی ها از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار سرک ها در ولایت خوست در دو بخش اشتراک نموده وکاپی شرطنامه مربوط را به طور سافت از برنامه سرمایه گذاری شهری  معینیت شاروالی ها ویا از طریق ایمیل آدرس ذیل وهم چنان از سایت تدارکات ملی و سایت معینیت شاروالی ها به دست آورده. آفر های خویش را طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت ۱۰.۰۰ قبل از ظهر مورخ ۲۰ آگست۲۰۲۰مطابق  ۳۰ اسد ۱۳۹۹ ارایه نماید.

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ  859,000 هشت صدو پنجاه و نه هزار افغانی  برای بخش اول و مبلغ  1,147,000   یک میلیون و یکصدو چهل و هفت هزار افغانی برای بخش دوم و جلسه آفر گشایی به ساعت ۱۰.۰۰ قبل از ظهر مورخ ۲۰ آگست۲۰۲۰مطابق  ۳۰ اسد ۱۳۹۹ در صالون کنفرانس اداره مستقل ارگانهای محل تدویر میگردد.

نوت: (1) پول نقد به عنوان تضمین آفر پدیرفته نمیشود.

ایمیل ادرس:nimat.pp@hotmail.com   

شماره موبایل: 0744351326

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۲۹
Background image

درخواست برای نرخ دهی تهیه و تدارک ۲۵ پایه کمپیوتر لپ تاب همرا با وسایل تکنالوژی برای دفتر مرکزی و ۵ ولایت، خریداری کوچک داخلی برنامه سرمایه گزاری شهری

عنوان: درخواست برای نرخ دهی تهیه و تدارک ۲۵ پایه کمپیوتر لپ تاب همرا با وسایل تکنالوژی برای دفتر مرکزی و ۵ ولایت، خریداری کوچک داخلی برنامه سرمایه گزاری شهری

شماره دعوت به داوطلبی: AF . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۵:۲۰
Background image

درخواست برای نرخ دهی تهیه و تدار ک فرنیچرباب برای دفتر مرکزی و ۵ ولایت خریداری کوچک داخلی برنامه سرمایه گزاری شهری

عنوان: درخواست برای نرخ دهی تهیه و تدار ک فرنیچرباب برای دفتر مرکزی و ۵ ولایت خریداری کوچک داخلی برنامه سرمایه گزاری شهری

شماره دعوت به داوطلبی: AF-IDLG-CIP-99-015

تاریخ آغاز: 1399 . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۵/۱ - ۹:۱۲
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه اعمار سرک بای پاس در ولایت کندهار به شرکت السیف های وی ساختمانی

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از حکم شماره 5.78 طرزالعمل تدارکات بانک جهانی و شرطنامه معیاری بانک جهانی قسمت اطلاعیه تصمیم اعطائی قرارداد به اطلاع عموم رسانیده میشود، . . .

Back to tenders