اشتراک معین شاروالیها در شبکه ملی آمرین و مدیران عواید شاروالیها

waseel_admin
شبکه مدیران عواید شاروالیها

Event dates

Event dates -

پوپل: حکومت‌داری شهری، ازدیاد عواید و عرضه خدمات وظایف کلیدی شاروالی‌ها را تشکیل میدهد

عبدالباقی پوپل معین شاروالی‌های ادارۀ ارگان‌های محلی، در نشست شبکۀ ملی آمرین و مدیران عواید شاروالی‌ها، که به هدف تبادل تجارب میان مدیران عواید شاروالی‌ها و ارتقای ظرفیت آنها برگزار گردیده بود، گفت: در این برنامۀ آموزشی روی اساسی‌ترین موضوع یعنی روی پلان های انکشافی جمع آوری عواید بحث خواهد شد

معین شاروالیها


به گفتۀ وی، ایجاد زمینه برای حکومت‌داری شهری بهتر، ازدیاد عواید و عرضه خدمات از مهم‌ترین وظایف شاروالی‌ها میباشد که با به کارگیری از این روش‌ها، چگونگی ثبت و راجستر املاک در شهرها، جمع آوری عواید، منابع عایداتی و تشخیص عواید ثابت و غیر ثابت از طریق موضوع تحلیل و ارقام، مساعد میگردد
وی هم‌چنین تاکید ورزید تا بخاطر پیش بینی بودجه سازی، پلان‌های اساسی و جامع برای ازدیاد عواید تدوین شوند
در همین حال، محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومت‌داری شهری معینیت شاروالی‌ها، ضمن تقدیر از کارکرد شاروالی‌ها، فعالیت‌های سه سال پسین شاروالی‌ها را از دریچه بسته‌های اصلاحی، بی نظیر عنوان نمود

رئیس عمومی حکومتداری شهری


وی ضمن اشاره به موضوع مقروضیت‌های شاروالی‌ها گفت، که بخاطر حل این معضل، پروسه‌های کاری و عملی آغاز شده اند. حمیدی خاطر نشان کرد، که پروسه‌ها باید مبتنی به رعایت قانون، عادلانه و باعث ایجاد تغییرات مثبت در محلات شوند
در این برنامۀ آموزشی محمد امین توخی رئیس عواید، محاسبه و امور اداری شاروالی‌ها پریزتیشن را در خصوص دست‌آوردهای سال 1397 و دو ربع سال جاری، ارائه نمود که در بخش از آن از تطبیق سیستم مدیریت AFMIS در 20 شاروالی‌، تفویض صلاحیت مالی برای 33 شاروالی ولایتی، کوتاه سازی پروسه‌های بودجه سازی در شاروالی‌ها، ایجاد شبکه‌های مدیران عواید و مدیران محاسبه تدارکات، تنظیم معاشات مقامات عالی رتبه برای شاروالان، ایجاد 18 شاروالی جدید در ولسوالی‌ها، طی مراحل بودجه و تشکیل 175 شاروالی ولایتی و ولسوالی، تهیه مقرره تثبیت کرایه و اجاره دهی ملکیت‌های شاروالی و هم‌چنین نهایی سازی رهنمود بودجه سازی برای سال مالی 1397 یاد آوری شده بود

رئیس عواید محاسبه شاروالیها

به گفتۀ سید عبدالهادی سادات آمر عواید و محاسبه معینیت شاروالی‌ها، در جریان سال مالی 1397 مقروضیت‌های شاروالی‌ها که از سال‌های متمادی بالای ادارات دولتی در ولایات، باقی مانده بود، و مقدار آن بیشتر از دو میلیارد افغانی می‌رسید، طی سال گذشته، مقدار یک میلیارد افغانی از مرجع بودجه های ادارات و وزارت‌خانه‌ها به حساب نمبر شاروالی‌ها انتقال گردیده است که تلاش ها برای تحصیل پول باقی مانده جریان دارد

شبکه مدیریان عواید شاروالیها


برنامۀ آموزشی شبکۀ ملی آمرین و مدیران عواید شاروالی، برای سه روز ادامه پیدا میکند

34.5306317, 69.1655908

More events

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۵ - ۹:۱۳
Background image

اشتراک معین شاروالیها در شبکه ملی آمرین و مدیران عواید شاروالیها

پوپل: حکومت‌داری شهری، ازدیاد عواید و عرضه خدمات وظایف کلیدی شاروالی‌ها را تشکیل میدهد

عبدالباقی پوپل معین شاروالی‌های ادارۀ ارگان‌های محلی، در نشست شبکۀ ملی آمرین و مدیران عواید . . .