استراتیژی ها

استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در شاروالی ها در ماه عقرب سال 1395 ترتیب شده و در تمام شاروالی ها قابل تطبیق می باشد. جهت دریافت استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری به لینک آتی مراجعه نمائید.

استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری در شاروالی ها