ارتباط با ما

به معینیت شاروالیها (DMM) اداره ارگانهای محلی (DLG) خوش آمدید!

DMM مسئولیت رهبری ، نظارت ، مدیریت و تنظیم امور کلیه شاروالیهای افغانستان به جز کابل را بر عهده دارد.

لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد DMM به زیر بخش های زیر مراجعه کنید

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

کابل - افغانستان
975 577 748 (0)93+
info@dmm.gov.af