معینیت شاروالی ها مسئولیت حمایت، رهنمایی، رهبری، نظارت و کنترول تمامی شاروالی های افغانستان جز از شاروالی کابل را دارا میباشد.

پیام معینیت شاروالی

1 week 3 days ago

معینیت شاروالی ها مسئولیت حمایت، رهنمایی، رهبری، نظارت و کنترول تمامی شاروالی های افغانستان جز از شاروالی کابل را دارا میباشد.

محترم عبدالباقی پوپل
Mr. Abdul Baqi Popal

تازه ترین اخباراخبار

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۷ - ۱۶:۳
Background image

گفتمان گروهی رهبران در هفتمین مجمع شهری در مالیزیا

در حاشیه هفتمین مجمع شهری آسیا و اقیانوس آرام، محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی های اداره ارگانهای محلی به نمایندگی از افغانستان در «گفتمان گروهی رهبران» این مجمع اشتراک ورزیده و. . .

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۷ - ۱۱:۴۷
Background image

به سلسله ملاقات های محترم معین شاروالیها با وزیر انکشاف شهری مالیزیا

در حاشیه هفتمین مجمع شهری آسیا و اقیانوس آرام، محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی های اداره ارگانهای محلی با هیات معیتی شان با وزیر انکشاف شهری مالیزیا ملاقات نمودند.

در این دیدار محترم. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۹:۵۷
Background image

در حاشیه هفتمین مجمع شهری آسیا و اقیانوس آرام در مالیزیا:

نشستی با محترمه میمونه شریف احمد رئیس برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد UN- HABITAT

در حاشیه هفتمین مجمع شهری آسیا و اقیانوس آرام، محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی های اداره ارگانهای. . .

اخبار شاروالی هانمایش همه

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۲:۵۷
Background image

کمیسیون نظم و توسعه شهری در شهر محمودراقی ایجاد گردید

کمیسیون نظم و توسعه شهری تحت ریاست محترم عبداللطیف مراد والی ولایت کاپیسا، با معاونیت شاروال محمودراقی و عضویت 21

شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۷ - ۱۶:۱۶
Background image

آغاز کار کانکریت‌ریزی دو جاده‌ی فرعی در شهرمزارشریف

کار ساختمانی کانکریت‌ریزی جاده‌‌های عمومی، فرعی و اعمار جوی‌های کنار جاده در ساحه‌ی نوبهار ناحیه هشتم شهرمزارشریف از سوی دفتر هبیتات با هم‌کاری شاروالی مزارشریف تحت عنوان (برنامه شهری مصئونیت و امنیت افغانستان) آغاز ش

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۶:۴۸
Background image

تهداب گذاری پارک تعریحی از سوی شاروالی ایبک

به هزینه حدود(13) ملیون افغانی سنگ تهداب پارک تفریحی شاروالی ایبک واقع ماستر پلان شهری شمال شرق شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان به زمین گذاشته شد.

20 میزان 1398
در محفلیکه به همین مناسبت صبح امروز در صحن پارک متذکره راه اندازی شده بود در آن عبد اللطیف"ابراهیمی" والی ولایت، معاون آنمقام، شاروال شهر ایبک و تعداد از روسای ادا رات حضور داشتند.

رویداد هاتمام رویداد ها

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۵ - ۹:۱۳
Background image

اشتراک معین شاروالیها در شبکه ملی آمرین و مدیران عواید شاروالیها

پوپل: حکومت‌داری شهری، ازدیاد عواید و عرضه خدمات وظایف کلیدی شاروالی‌ها را تشکیل میدهد

عبدالباقی پوپل معین شاروالی‌های ادارۀ ارگان‌های محلی، در نشست شبکۀ ملی آمرین و مدیران عواید . . .

داوطلبی هاداوطلبی های موجود

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۰:۵۷
Background image

پروژه خریداری لوازم فناوری معلوماتی (IT Equipment) برای برنامه ملی میثاق شهروندی

عنوان: پروژه خریداری لوازم فناوری معلوماتی (IT Equipment)   برای برنامه ملی میثاق شهروندی

 تاریخ نشر: 20 میزان 1398

تاریخ ختم: 20 عقرب 1398

شماره دعوتنامه داوطلبی: AF-IDGL-94057-GO . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۶:۱۳ kabul, DMM
Background image

اعلان مجدد پروژه خریداری طراحی، توسعه و دیزاین 8 ویب سایت برای شاروالی های ( کندز، خوست، نیلی، بامیان، شرنه، نیمروز، محمود راقی و بازارک)

پروژه خریداری طراحی، توسعه و دیزاین 8 ویب سایت برای شاروالی های ( کندز، خوست، نیلی، بامیان، شرنه، نیمروز، محمود راقی و بازارک)

تاریخ نشر:  24, سنبله 1398

تاریخ ختم:  16, میزان  1398

. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۱۲ - ۹:۲۰
Background image

وسایل مورد ضرورت دفاتر برای پروژه میثاق شهروندی افغانستان

لطفا نرخهای تانرا به خدمات  داده شده در جدول فوق مطابق مشخصات داده شده ترتیب نمایید و همچنان نرخهای تان طبق مشخصات متذکره ارزیابی خواهد شد و قرارداد یا موافقتنامه خریداری به آن کمپنی . . .

عکس ها و ویدیو ها عکس ها و ویدیو ها

بیایید ببینیم که میثاق شهروندی در چهار شهر چه تغییرات را به میان آورده است

معرفی برنامه UN-Habitat

اولین جسله شبکه ملی مدیران عواید شاروالیها در سال 1398

معرفی برنامه ملی میثاق شهروندی

معرفی برنامه انکشافی ملل متحد

معرفی ریاست عمومی حکومتداری شهری

برنامه آموزشی برای مسئولین حکومتداری شهری شاروالی ها