همه بست های خالی

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۲۷ - ۱۵:۲۵

Kabul

Background image

Position Title: Project Director

. . .
Job Location: Kabul
Nationality: National
Category: Management, Program
Employment Type: Full Time
Salary: NTA Grade A
دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۱۱:۳۷

IDLG/KABUL

Background image

اعلان بست شاروالی مزار شریف ولایت بلخ

اداره ارگانهای محلی بمنظور تحقق اهداف عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان برای اصلاح  و ایجاد اداره سالم ، تامین بهتر مدیریت شهری، استحکام شفافیت، عرضه خدمات شهری بهتر و سپردن کار به اهل . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۸ - ۹:۳۱
Background image

Position Title: HR Officer

. . .
Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Human Resources
Employment Type: Full Time
Salary: as per the Policy
چهارشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۳ - ۱۰:۳۰
Background image

Position Title: Communication Officer

Job Location:

Badghis, Bamian, Ghowr, Kapisa,

 Nimruz, Nuristan, Paktia, Panjshir,

 Parwan, Samangan

Nationality: Afghan
Category: Co . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۱۴:۲۴

DMM/kabul

Background image

Position Title: Admin and Finance Officer

Job Location:

Badghis, Bamian, Ghowr, Kapisa, Nimruz,

Nuristan, Paktia, Panjshir, Parwan, Samangan

Nationality: Afghan
Category: Admin . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۱۴:۱۶

DMM/kabul

Background image

Position Title: Operations Assistant

. . .
Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Admin-Clerical
Employment Type: Full Time
Salary: as per the Policy
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۱۴:۱۴

DMM/kabul

Background image

Position Title: Senior M&E and Reporting Officer

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Monitoring and Evaluation
Employment Type: Full Time
Salary: as per the . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۱۴:۱۰

DMM/kabul

Background image

Position Title: Senior Grievance Handling Officer

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Monitoring and Evaluation
Employment Type: Full Time
Salary: as per the . . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۱۴:۶

DMM/kabul

Background image

Position Title: Grievance Redress Mechanism (GRM) Officer

Job Location: Kabul
Nationality: Afghan
Category: Monitoring and Evaluation
Employment Type: Full Time
Salary: as per the . . .

Pagination