تهیه خدمات غیر مشورتی برای خریداری 70,000 لیتر تیل دیزل برای دفتر مرکزی و ولایات (جلال آباد ، مزارشریف، هرات و کندهار)

تاریخ نشر: Jun 26, 2018

تاريخ خاتمه: Jul 23, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

د افغانستان اسلامی جمهوریت

د سيمه ييزو اورگانونو خپلواكه اداره

دشاروالیو معینیت

د ولسی ترون ملی پروگرام

اعلان برای تهیه خدمات غیر مشورتی

دعوت به داوطلبی رقابتی ملی (NCB)

 

 

شماره دعوتنامه داوطلبی رقابتی ملی:   CCNPP-IDLG/ARTF/NCB/IOC.4-2018- (Re-bid)

 

تهیه خدمات غیر مشورتی برای خریداری 70,000 لیتر تیل دیزل برای دفتر مرکزی و ولایات    (جلال آباد ، مزارشریف، هرات و کندهار)

 

  1. اداره مستقل ارگانهای محلی پروژه ملی میثاق شهروندی از داوطلبان شایسته و واجد شرایط جهت ارائه آفر های سربسته برای این دواطلبی دعوت بعمل میآورد.
  2. دواطلبان واجد شرایط میتوانند معلومات بیشتر و شرطنامه ها را از آمریت تهیه و تدارکات از ساعت 09:00 صبح الی 03:00 بعد از ظهر از آدرس ذیل بدست بیاورند:
  3. داوطلبان میتوانند سافت کاپی شرط نامه ترتیب شده را توسط فلش دیسک طی یک مکتوب رسمی شرکت متذکره از آمریت تهیه و تدارکات بدست بیاورند
  4. تمام آفر ها باید همراه با تضمین آفر / تضمین نامه بانکی( Bid Security ) به مبلغ (  180000) افغانی باشد. قابل ذکر است که تضمین آفر بشکل پول نقد قابل قبول نمی باشد.
  5. هنگام تسلیمی آفر موجودیت کاپی جواز شرکت در پاکت سر بسته ضروری می باشد.

 

آدرس :  آمریت تهیه و تدارکات، برنامه ملی میثاق شهروندی، معینیت شاروالی ها، اداره مستقل ارگانهای محلی واقع شهرنو کوچه قصابی،   پهلوی مکتب چناق قلعه.

 

تاریخ بازگشائی آفر ها:اول برج  اسد 1397/05/01 به ساعت 2:00  بعد از ظهر میباشد و مجلس قبل از دواطلبی هم دایر میگردد که تاریخ و زمان آن در شرطنامه درج میباشد.

 

جهت معلومات مزید به شماره تیلفون و ایمیل آدرس ذیل به تماس شوید.613 786 786 93+ ،                                        

 

Email: procurement.idlg@ccnpp.org , umarsultani.cc@dmm.org.af