دیدار محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی هاي اداره ارگان های محلی با محمد اسحق رهگذر والی بلخ

دیدار محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی هاي اداره ارگان های محلی با محمد اسحق رهگذر والی بلخ

1398-05-16

در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه همکاری ( خواهر شهری ) بین شهر های مزار شریف و جلال آباد، معین شاروالی ها با والی بلخ ملاقات نمود و طرفین روی اهمیت تحکیم وحدت ملی، یکپارچگی اقوام، تقویت روحیه هم دیگر پذیری، برنامه سرمایه گذاری شهر ها و برنامه مشترک وزارت شهر سازی و‌ اراضی و شاروالی ها با ساساکی در خصوص تهیه پلان های شهری، بحث نمودند و بر نقش برازنده شاروالی های ذیدخل در فرآیند تطبیق تاکید ورزیدند.

در این نشست محمد نصیر حمیدی رئیس عمومی حکومتداری شهری اداره ارگان های محلی و شاروال مزارشریف نیز حضور داشتند.