دیدار محترم عبدالمتین بیک رئیس اداره ارگان های محلی با رؤسای معینیت شاروالی ها و برنامه های شاروالی ها


۲۶ ثور سال ۱۳۹۸ هـ .ش


جلالتمآب محترم عبدالمتین بیک رئیس اداره ارگان های محلی، صبح روز پنجشنبه با رؤسای معینیت شاروالی ها و مسوولین برنامه های معینیت شاروالی ها و کارمندان دفتر معینیت شاروالی ها  دیدار کرد.

در این دیدار محترم عبدالباقی پوپل معین شاروالی ها، مسوولین برنامه ها و دیگر رؤسای معینیت شاروالی ها اشتراک نموده بودند. در نخست محترم عبدالباقی پوپل از حمایت ها و همکاری های بیک صاحب اظهار سپاس نموده و فرمودند حالا اعتبار مردم به حکومت به مراتب بالا رفته و روابط بین مردم و حکومت نزدیک شده است و شهروندان نیز از عرضه خدمات رضایت دارند و این همه پیشرفت ها بدون حمایت شما ممکن نبود.

در ادامه محترم داکتر صبغت الله عزنوی رئیس بخش شهری برنامه ملی میثاق شهروندی در مورد معرفی برنامه و کارکردها و پیشرفت های برنامه معلومات همه جانبه را  ارایه نمود. سپس رئیس اداره ارگان های محلی از فعالیت ها و پیشرفت های برنامه اظهار خوشی نموده و فرمودند که باید دیگر شهرها نیز تحت پوشش برنامه ملی میثاق شهروندی قرار گیرد که محترم پوپل صاحب برای وضاحت بیشتر به جناب بیک صاحب فرمودند که در مراحل بعدی میثاق شهروندی شهر های دیگر نیز تحت پوشش قرار خواهد گرفت در ضمن برنامه اشتغالزایی که تقریبا آغاز گردیده است 11 شهر دیگر را تحت پوشش قرار داده است که این برنامه در چهار چوب برنامه ملی میثاق شهروندی تطبیق میگردد.

محترم عبدالمتین بیک پس از استماع به تمام موضوعات ارایه شده از دستاورد ها ، زحمات و تلاش های همه اظهار خرسندی نموده و خواهان موفقیت های بیشتر در عرصه خدمات رسانی برای شهروان شد و در اخیر افزودند که با هم مشترک میتوانیم برای کشور خویش خدمت بهتر و به موقع عرضه نماییم.

...