Municipal Webpages

Municipal Webpages

 

No Province Municipality Remarks
1 Badakhshan Faizabad  
2 Badakhshan Argo  
3 Badakhshan Jerum  
4 Badakhshan Keshim  
5 Badakhshan Ishkashem  
6 Badakhshan Darayem  
7 Badakhshan Baharak  
8 Badakhshan Khash  
9 Baghlan Pul-e-khomree  
10 Baghlan Baghlan-e-Sanatee  
11 Baghlan Baghlan Markazi  
12 Baghlan Borka  
13 Baghlan Khenjaan  
14 Baghlan Khost wa Fereng  
15 Baghlan Deh Salah  
16 Baghlan Andar Aab  
17 Baghlan Doshee  
18 Baghlan Dahana-e-Ghoree  
19 Baghlan Nahrain  
20 Baghlan Pul-e-Hesar  
21 Balkh Mazar Sharif http://mazar-m.gov.af/en 
22 Balkh Balkh  
23 Balkh Khulm  
24 Balkh Sholgara  
25 Balkh Dawlatabad  
26 Faryab Maimana  
27 Faryab Dawlat Abad  
28 Faryab Shirin Tagab  
29 Faryab Khwaja Sabzposh  
30 Faryab Qaisar  
31 Faryab Andkhoy  
32 Faryab Balcheragh  
33 Faryab Aaqina  
34 Faryab Qorghan  
35 Faryab Ghormach  
36 Faryab Almaar  
37 Faryab Girziwan  
38 Samangan Aybak  
39 Samangan Hazrat Sultan  
40 Samangan Dara-e-Sof Bala  
41 Samangan Dara-e-Sof Payan  
42 Sari Pul Sari Pul  
43 Sari Pul Sozma Qala  
44 Sari Pul Balkh Aab  
45 Sari Pul Sancharak  
46 Sari Pul Gosfandee  
47 Takhaar Taloqan  
48 Takhaar Ishkamesh  
49 Takhaar Chah Aab  
50 Takhaar Khwaja Ghar  
51 Takhaar Kalafgan  
52 Takhaar Rostaq  
53 Takhaar Khwaja Bahawodin  
54 Takhaar Darqad  
55 Takhaar Dasht-e-Qala  
56 Takhaar Yangee Qala  
57 Takhaar Farkhar  
58 Takhaar Bangi  
59 Jawzjan Sheberghaan  
60 Jawzjan Aaqcha  
61 Jawzjan Darz Aab  
62 Jawzjan Khwaja Doko  
63 Jawzjan Mangijak  
64 Jawzjan Qarqeen  
65 Kundoz Kundoz http://kunduz-m.gov.af/en
66 Kundoz Ali Abad  
67 Kundoz Qala-e-Zaal  
68 Kundoz Dasht-e-Archi  
69 Kundoz Sherkhan Bandar  
70 Kundoz Hazrat Imam Sahib  
71 Kundoz Chardara  
72 Kundoz Khan Abad  
73 Badghis Qala-e-Now  
74 Badghis Ghormach  
75 Badghis Balamorghab  
76 Badghis Qaades  
77 Ghazni Ghazni  
78 Ghazni Moqor  
79 Ghazni Jaghoree  
80 Ghor Feroz Koh (Cheghcheran)  
81 Ghor Lal wa Sarjangal  
82 Helmand Lashkargah  
83 Helmand Nahr-e-Saraj (Girishk)  
84 Helmand Nad Ali  
85 Helmand Nawzad  
86 Helmand Musa Qala  
87 Helmand Marja  
88 Helmand Garmser  
89 Helmand Sangin  
90 Helmand Nawa  
91 Herat Herat http://herat-m.gov.af/en
92 Herat Shindand  
93 Herat Injeel  
94 Herat Obeh  
95 Herat Pashtoon Zarghoon  
96 Herat Torghundee  
97 Herat Zendajan  
98 Herat Ghoryan  
99 Herat Karukh  
100 Herat Kuhsaan  
101 Herat Adraskan  
102 Herat Kushk Robat Sangi  
103 Herat Golran  
104 Herat Farsi  
105 Herat Gozara  
106 Herat Chesht Sharif  
107 Bamyan Bamyan  
108 Bamyan Panj Aab  
109 Bamyan Kuhmard  
110 Bamyan Yakawlang  
111 Bamyan Waras  
112 Daikundi Nili  
113 Farah Farah  
114 Kabul Mirbachakot  
115 Kabul Sorobee  
116 Kabul Qarabagh  
117 Kandahar Kandahar http://kandahar-m.gov.af/en
118 Kandahar Spin Boldak  
119 Kapisa Mahmood Raqi  
120 Kapisa Hesa-e-Awal Kohistan  
121 Kapisa Hesa-e-Dowom Kohistan  
122 Kapisa Nijrab  
123 Kapisa Tagaab  
124 Kapisa Ala Sai  
125 Khost Khost  
126 Khost Domanda  
127 Khost Ali Sher  
128 Khost Sabari  
129 Kunar Asadabad  
130 Laghman Mehtarlam  
131 Laghman Qarghayee  
132 Logar Pul-e-Alam  
133 Logar Mohammad Agha  
134 Logar Baraki Barak  
135 Maidan Wardak Maidan Shahr  
136 Maidan Wardak Hesa-e-Awal Behsod  
137 Maidan Wardak Hesa-e-Dowom Behsod  
138 Maidan Wardak Said Abad  
139 Nangarhar Jalalabad http://jalalabad-m.gov.af/en
140 Nangarhar Chaparhar  
141 Nangarhar Torkham  
142 Nangarhar Rodat  
143 Nangarhar Kaama  
144 Nangarhar Sorkhrod  
145 Nangarhar Ghani Khil  
146 Nangarhar Khogyani  
147 Nangarhar Batikot  
148 Nangarhar Acheen  
149 Nangarhar Lalpur  
150 Nimroz Zaranj  
151 Nimroz Khash  
152 Nooristan Paaron  
153 Paktia Gardez  
154 Paktia Zormat  
155 Paktia Chamkani  
156 Paktia Sayed Karam  
157 Paktia Zarghoon Shahr  
158 Paktika Sharana  
159 Paktika Urgoon  
160 Panjshir Bazarak  
161 Parwan Charikar  
162 Parwan Seyagird Ghorband  
163 Parwan Jabal Saraj  
164 Parwan Bagram  
165 Urozgan Tirinkot  
166 Urozgan Chora  
167 Urozgan Dehrawood  
168 Zabul Qalat